Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tra cứu mã bệnh viện tại Hà Giang

  Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Hà Giang.

ma benh vien ha giang


Tỉnh Hà Giang

STT

Mã CSKCB

Tên Cơ Sở Khám Chữa Bệnh

Huyện Bắc Mê

1

02115

Trạm y tế xã Minh Sơn

2

02116

Trạm y tế xã Giáp Trung

3

02118

Trạm y tế xã Yên Phú

4

02124

Trạm y tế xã Thượng Tân

5

02126

Trạm y tế xã Đường Hồng

6

02224

Phòng khám đa khoa khu vực Đường Âm

7

02008

Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê

8

02225

Phòng khám đa khoa khu vực Minh Ngọc

9

02123

Trạm y tế xã Yên Cường

10

02121

Trạm y tế xã Lạc Nông

11

02122

Trạm y tế xã Phú Nam

12

02127

Trạm y tế xã Phiêng Luông

13

02120

Trạm y tế xã Yên Phong

14

02117

Trạm y tế xã Yên Định

Huyện Bắc Quang

1

02172

Trạm y tế Thị trấn Việt Quang

2

02173

Trạm y tế Thị trấn Vĩnh Tuy

3

02176

Trạm y tế xã Đồng Tiến

4

02177

Trạm y tế xã Đồng Tâm

5

02180

Trạm y tế xã Hữu Sản

6

02181

Trạm y tế xã Kim Ngọc

7

02183

Trạm y tế xã Bằng Hành

8

02184

Trạm y tế xã Quang Minh

9

02186

Trạm y tế xã Vô Điếm

10

02189

Trạm y tế xã Đức Xuân

11

02190

Trạm y tế xã Tiên Kiều

12

02194

Trạm y tế xã Đông Thành

13

02004

Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Bắc Quang

14

02191

Trạm y tế xã Vĩnh Hảo

15

02239

Phòng khám Đa khoa Trí Đức - Chi nhánh Công ty cổ phần dược liệu Tùng Anh

16

02178

Trạm y tế xã Tân Quang

17

02187

Trạm y tế xã Việt Hồng

18

02179

Trạm y tế xã Thượng Bình

19

02188

Trạm y tế xã Hùng An

20

02212

Phòng khám đa khoa khu vực Liên Hiệp

21

02192

Trạm y tế xã Vĩnh Phúc

22

02175

Trạm y tế xã Tân Thành

23

02182

Trạm y tế xã Việt Vinh

24

02211

Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Yên

25

02174

Trạm y tế xã Tân Lập

Huyện Đồng Văn

1

02172

Trạm y tế Thị trấn Việt Quang

2

02173

Trạm y tế Thị trấn Vĩnh Tuy

3

02176

Trạm y tế xã Đồng Tiến

4

02177

Trạm y tế xã Đồng Tâm

5

02180

Trạm y tế xã Hữu Sản

6

02181

Trạm y tế xã Kim Ngọc

7

02183

Trạm y tế xã Bằng Hành

8

02184

Trạm y tế xã Quang Minh

9

02186

Trạm y tế xã Vô Điếm

10

02189

Trạm y tế xã Đức Xuân

11

02190

Trạm y tế xã Tiên Kiều

12

02194

Trạm y tế xã Đông Thành

13

02004

Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Bắc Quang

14

02191

Trạm y tế xã Vĩnh Hảo

15

02239

Phòng khám Đa khoa Trí Đức - Chi nhánh Công ty cổ phần dược liệu Tùng Anh

16

02178

Trạm y tế xã Tân Quang

17

02187

Trạm y tế xã Việt Hồng

18

02179

Trạm y tế xã Thượng Bình

19

02188

Trạm y tế xã Hùng An

20

02212

Phòng khám đa khoa khu vực Liên Hiệp

21

02192

Trạm y tế xã Vĩnh Phúc

22

02175

Trạm y tế xã Tân Thành

23

02182

Trạm y tế xã Việt Vinh

24

02211

Phòng khám đa khoa khu vực Đồng Yên

25

02174

Trạm y tế xã Tân Lập

Huyện Hoàng Su Phì

1

02128

Trạm y tế Thị trấn Vinh Quang

2

02130

Trạm y tế xã Thàng Tín

3

02132

Trạm y tế xã Pố Lồ

4

02133

Trạm y tế xã Bản Phùng

5

02134

Trạm y tế xã Túng Sán

6

02138

Trạm y tế xã Tân Tiến

7

02139

Trạm y tế xã Nàng Đôn

8

02142

Trạm y tế xã Bản Luốc

9

02143

Trạm y tế xã Ngàm Đăng Vài

10

02148

Trạm y tế xã Hồ Thầu

11

02152

Trạm y tế xã Nậm Khòa

12

02213

Phòng khám đa khoa khu vực Thông Nguyên

13

02006

Bệnh viện đa khoa KV huyện Hoàng Su Phì

14

02137

Trạm y tế xã Tụ Nhân

15

02145

Trạm y tế xã Tả Sử Choóng

16

02140

Trạm y tế xã Pờ Ly Ngài

17

02214

Phòng khám đa khoa khu vực Chiến Phố

18

02136

Trạm y tế xã Đản Ván

19

02144

Trạm y tế xã Bản Nhùng

20

02149

Trạm y tế xã Nam Sơn

21

02150

Trạm y tế xã Nậm Ty

22

02129

Trạm y tế xã Bản Máy

23

02215

Phòng khám đa khoa khu vực Nậm Dịch

24

02141

Trạm y tế xã Sán Xả Hồ

25

02131

Trạm y tế xã Thèn Chu Phìn

Huyện Mèo Vạc

1

02043

Trạm y tế Thị trấn Mèo Vạc

2

02044

Trạm y tế xã Thượng Phùng

3

02047

Trạm y tế xã Pả Vi

4

02050

Trạm y tế xã Sủng Máng

5

02052

Trạm y tế xã Tả Lủng

6

02054

Trạm y tế xã Lũng Pù

7

02055

Trạm y tế xã Lũng Chinh

8

02223

Phòng khám đa khoa khu vực Xín Cái

9

02012

Bệnh viện đa khoa huyện Mèo vạc

10

02045

Trạm y tế xã Pải Lủng

11

02049

Trạm y tế xã Sủng Trà

12

02057

Trạm y tế xã Nậm Ban

13

02058

Trạm y tế xã Khâu Vai

14

02060

Trạm y tế xã Niêm Tòng

15

02053

Trạm y tế xã Cán Chu Phìn

16

02056

Trạm y tế xã Tát Ngà

17

02222

Phòng khám đa khoa khu vực Niêm Sơn

18

02048

Trạm y tế xã Giàng Chu Phìn

19

02051

Trạm y tế xã Sơn Vĩ

Huyện Quản Bạ

1

02080

Trạm y tế xã Bát Đại Sơn

2

02081

Trạm y tế xã Nghĩa Thuận

3

02082

Trạm y tế xã Cán Tỷ

4

02084

Trạm y tế xã Thanh Vân

5

02088

Trạm y tế xã Lùng Tám

6

02090

Trạm y tế xã Tả Ván

7

02091

Trạm y tế xã Thái An

8

02009

Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ

9

02229

Phòng khám đa khoa KV Tùng Vài

10

02089

Trạm y tế xã Quyết Tiến

11

02087

Trạm y tế xã Quản Bạ

12

02079

Trạm y tế Thị trấn Tam Sơn

13

02083

Trạm y tế xã Cao Mã Pờ

14

02230

Phòng khám đa khoa KV Đông Hà

Huyện Quang Bình

1

02195

Trạm y tế xã Xuân Minh

2

02196

Trạm y tế xã Tiên Nguyên

3

02198

Trạm y tế xã Bản Rịa

4

02199

Trạm y tế xã Yên Thành

5

02202

Trạm y tế xã Tân Bắc

6

02203

Trạm y tế xã Bằng Lang

7

02204

Trạm y tế xã Yên Hà

8

02206

Phòng khám đa khoa khu vực Xuân Giang

9

02207

Trạm y tế xã Nà Khương

10

02209

Trạm y tế xã Vĩ Thượng

11

02013

Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình

12

02197

Trạm y tế xã Tân Nam

13

02200

Trạm y tế xã Yên Bình

14

02208

Trạm y tế xã Tiên Yên

15

02201

Trạm y tế xã Tân Trịnh

16

02205

Trạm y tế xã Hương Sơn

Huyện Vị Xuyên

1

02232

Phòng khám đa khoa KV Bạch Ngọc

2

02092

Trạm y tế Thị trấn Vị Xuyên

3

02094

Trạm y tế xã Minh Tân

4

02095

Trạm y tế xã Thuận Hoà

5

02096

Trạm y tế xã Tùng Bá

6

02097

Trạm y tế xã Thanh Thủy

7

02101

Trạm y tế xã Phương Tiến

8

02102

Trạm y tế xã Lao Chải

9

02105

Trạm y tế xã Cao Bồ

10

02106

Trạm y tế xã Đạo Đức

11

02107

Trạm y tế xã Thượng Sơn

12

02108

Trạm y tế xã Linh Hồ

13

02112

Trạm y tế xã Ngọc Minh

14

02114

Trạm y tế xã Trung Thành

15

02005

Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên

16

02100

Trạm y tế xã Xín ChảI

17

02109

Trạm y tế xã Quảng Ngần

18

02234

Bệnh viện Phục hồi chức năng

19

02022

Trạm y tế xã Kim Linh

20

02099

Trạm y tế xã Phong Quang

21

02110

Trạm y tế xã Việt Lâm

22

02093

Trạm y tế Thị trấn Việt Lâm

23

02111

Trạm y tế xã Ngọc Linh

24

02021

Trạm y tế xã Phú Linh

25

02020

Trạm y tế xã Kim Thạch

26

02098

Trạm y tế xã Thanh Đức

Huyện Xí Mần

1

02153

Trạm y tế xã Nàn Xỉn

2

02154

Trạm y tế xã Xín Mần

3

02155

Trạm y tế xã Bản Díu

4

02156

Trạm y tế xã Chí Cà

5

02157

Trạm y tế xã Thèn Phàng

6

02158

Trạm y tế xã Trung Thịnh

7

02163

Trạm y tế xã Tả Nhìu

8

02164

Trạm y tế xã Thu Tà

9

02165

Trạm y tế xã Nàn Ma

10

02166

Trạm y tế xã Bản Ngò

11

02168

Trạm y tế xã Quảng Nguyên

12

02007

Bệnh viện đa khoa huyện Xín mần

13

02171

Trạm y tế xã Khuôn Lùng

14

02161

Trạm y tế Thị Trấn Cốc Pài

15

02159

Trạm y tế xã Pà Vầy Sủ

16

02169

Trạm y tế xã Nấm Dẩn

17

02217

Bệnh viện đa khoa Nà Chì

18

02162

Trạm y tế xã Cốc Rế

19

02167

Trạm y tế xã Chế Là

Huyện Yên Minh

1

02228

Phòng khám đa khoa KV Lũng Hồ

2

02061

Trạm y tế Thị trấn Yên Minh

3

02063

Trạm y tế xã Phú Lũng

4

02064

Trạm y tế xã Sủng Tráng

5

02066

Trạm y tế xã Na Khê

6

02068

Trạm y tế xã Hữu Vinh

7

02073

Trạm y tế xã Ngam La

8

02074

Trạm y tế xã Ngọc Long

9

02075

Trạm y tế xã Đường Thượng

10

02078

Trạm y tế xã Du Già

11

02219

Phòng khám đa khoa khu vực Mậu Duệ

12

02218

Phòng khám đa khoa khu vực Bạch Đích

13

02067

Trạm y tế xã Sủng Thài

14

02077

Trạm y tế xã Du Tiến

15

02010

Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Yên Minh

16

02071

Trạm y tế xã Đông Minh

17

02062

Trạm y tế xã Thắng Mố

18

02072

Trạm y tế xã Mậu Long

19

02069

Trạm y tế xã Lao Và Chải

Thành phố Hà Giang

1

02227

Bệnh viện Phổi Hà Giang

2

02235

Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh

3

02226

Trung tâm y tế Thành phố Hà Giang

4

02001

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang

5

02003

Bệnh xá D40(Quân đội)

6

02014

Trạm y tế phường Quang Trung

7

02015

Trạm y tế phường Trần Phú

8

02017

Trạm y tế phường Nguyễn Trãi

9

02019

Trạm y tế xã Ngọc Đường

10

02023

Trạm y tế phường Ngọc Hà

11

02016

Bệnh viện y dược cổ truyền

12

02002

Bệnh xá công an Tỉnh Hà Giang

13

02104

Trạm y tế xã Phương Thiện

14

02018

Trạm y tế phường Minh Khai

15

02103

Trạm y tế xã Phương Độ

16

02237

Bệnh viện Mắt tỉnh Hà Giang

17

02240

Bệnh viện đa khoa Đức Minh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

DMCA.com Protection Status