Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tra cứu mã bệnh viện tại Lào Cai

  Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Lào Cai.

ma benh vien lao cai


Tỉnh Lào Cai

STT

Mã CSKCB

Tên CSKCB

Huyện Bắc Hà

1

10503

Trạm y tế xã Na Hối - Lào Cai

2

10505

Phòng khám Đa khoa KV Lùng Phình - Lào Cai

3

10506

Trạm y tế xã Nậm Mòn - Lào Cai

4

10510

Trạm y tế xã Bản Phố - Lào Cai

5

10514

Trạm y tế xã Lùng Cải - Lào Cai

6

10516

Trạm y tế xã Hoàng Thu Phố - Lào Cai

7

10519

Trạm y tế xã Nậm Khánh - Lào Cai

8

10005

Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà - Lào Cai

9

10088

Trạm Y tế xã Nậm Lúc

10

10517

Trạm y tế xã Tả Củ Tỷ - Lào Cai

11

10091

Trạm y tế xã Bản Liền

12

10515

Trạm y tế xã Tả Van Chư - Lào Cai

13

10521

Trạm y tế xã Bản Cái - Lào Cai

14

10520

Trạm y tế xã Nậm Đét - Lào Cai

15

10508

Trạm y tế xã Cốc Lầu - Lào Cai

16

10502

Trạm y tế xã Tà Chải - Lào Cai

17

10507

Phòng khám Đa khoa KV Bảo Nhai - Lào Cai

18

10509

Trạm y tế xã Cốc Ly - Lào Cai

19

10513

Trạm y tế xã Thải Giàng Phố - Lào Cai

Huyện Bảo Thắng

1

10045

Trạm y tế thị trấn Phong Hải - Lào Cai

2

10301

Trạm y tế thị trấn Phố Lu - Lào Cai

3

10303

Trạm y tế xã Trì Quang - Lào Cai

4

10308

Trạm y tế xã Thái Niên - Lào Cai

5

10310

Trạm y tế xã Bản Cầm - Lào Cai

6

10313

Trạm y tế xã Xuân Giao - Lào Cai

7

10315

Phòng khám Đa khoa KV Tằng Loỏng - Lào Cai

8

10003

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng - Lào Cai

9

10073

Phòng khám Y khoa Hồng Hà

10

10311

Trạm y tế xã Bản Phiệt - Lào Cai

11

10304

Trạm y tế xã Phong Niên - Lào Cai

12

10316

Trạm y tế xã Xuân Quang - Lào Cai

13

10307

Trạm y tế xã Sơn Hải - Lào Cai

14

10312

Phòng khám Đa khoa KV Phong Hải - Lào Cai

15

10314

Trạm y tế xã Phú Nhuận - Lào Cai

16

10309

Trạm y tế xã Gia Phú - Lào Cai

17

10306

Trạm y tế xã Sơn Hà - Lào Cai

Huyện Bảo Yên

1

10415

Trạm y tế xã Minh Tân - Lào Cai

2

10401

Trạm y tế thị trấn Phố Ràng - Lào Cai

3

10402

Phòng khám Đa khoa KV Nghĩa Đô - Lào Cai

4

10403

Trạm y tế xã Vĩnh Yên - Lào Cai

5

10404

Trạm y tế xã Xuân Hoà - Lào Cai

6

10405

Trạm y tế xã Xuân Thượng - Lào Cai

7

10408

Trạm y tế xã Cam Cọn - Lào Cai

8

10409

Trạm y tế xã Điện Quan - Lào Cai

9

10411

Trạm y tế xã Lương Sơn - Lào Cai

10

10412

Trạm y tế xã Phúc Khánh - Lào Cai

11

10416

Trạm y tế xã Kim Sơn - Lào Cai

12

10417

Phòng khám Đa khoa KV Bảo Hà - Lào Cai

13

10418

Trạm y tế xã Tân Tiến - Lào Cai

14

10004

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên - Lào Cai

15

10103

Trạm y tế xã Thượng Hà

16

10407

Trạm y tế xã Việt Tiến - Lào Cai

17

10406

Trạm y tế xã Tân Dương - Lào Cai

18

10414

Trạm y tế xã Yên Sơn - Lào Cai

Huyện Bát Xát

1

10714

Trạm y tế xã Phìn Ngan - Lào Cai

2

10060

Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kính tế - Quốc phòng 345

3

10701

Trạm y tế Thị trấn Bát Xát - Lào Cai

4

10704

Trạm y tế xã Bản Qua - Lào Cai

5

10705

Trạm y tế xã Cốc Mỳ - Lào Cai

6

10708

Phòng khám Đa khoa KV Trịnh Tường - Lào Cai

7

10709

Trạm y tế xã Dền Thàng - Lào Cai

8

10715

Trạm y tế xã Trung Lèng Hồ - Lào Cai

9

10717

Trạm y tế xã Nậm Pung - Lào Cai

10

10719

Trạm y tế xã Dền Sáng - Lào Cai

11

10722

Trạm y tế xã Quang Kim - Lào Cai

12

10007

Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Xát - Lào Cai

13

10085

Trạm Y tế xã Bản Vược

14

10086

Trạm Y tê xã Bản Xèo

15

10084

Trạm Y tế xã Y Tý

16

10706

Trạm y tế xã Mường Vi - Lào Cai

17

10718

Trạm y tế xã A Mú Sung - Lào Cai

18

10720

Trạm y tế xã Nậm Chạc - Lào Cai

19

10707

Phòng khám Đa khoa KV Mường Hum - Lào Cai

20

10721

Trạm y tế xã Tòng Sành - Lào Cai

21

10716

Trạm y tế xã Pa Cheo - Lào Cai

22

10712

Trạm y tế xã A Lù - Lào Cai

23

10711

Trạm y tế xã Sàng Ma Sáo - Lào Cai

Huyện Mường Khương

1

10049

Trạm y tế xã Na Lốc- Bản Lầu - Lào Cai

2

10601

Trạm y tế xã Mường Khương - Lào Cai

3

10603

Phòng khám Đa khoa KV Bản Lầu - Lào Cai

4

10605

Trạm y tế xã Tung Chung Phố - Lào Cai

5

10607

Trạm y tế xã Lùng Khấu Nhin - Lào Cai

6

10608

Trạm y tế xã Lùng Vai - Lào Cai

7

10613

Trạm y tế xã Nậm Chảy - Lào Cai

8

10614

Trạm y tế xã Tả Thàng - Lào Cai

9

10616

Trạm y tế xã Tả Gia Khâu - Lào Cai

10

10006

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương - Lào Cai

11

10609

Phòng khám Đa khoa KV Pha Long - Lào Cai

12

10604

Trạm y tế xã Bản Sen - Lào Cai

13

10611

Trạm y tế xã La Pan Tẩn - Lào Cai

14

10602

Trạm y tế xã Thanh Bình - Lào Cai

15

10610

Phòng khám Đa khoa KV Cao Sơn - Lào Cai

16

10615

Trạm y tế xã Tả Ngài Chồ - Lào Cai

17

10612

Trạm y tế xã Dìn Chin - Lào Cai

18

10606

Trạm y tế xã Nấm Lư - Lào Cai

Huyện Si Ma Cai

1

10033

Trạm y tế xã Nàn Sín - Lào Cai

2

10021

Trung tâm Y tế huyện Si Ma Cai - Lào Cai

3

10023

Trạm y tế xã Bản Mế - Lào Cai

4

10025

Trạm y tế Thị Trấn Si Ma Cai - Lào Cai

5

10029

Phòng khám Đa khoa KV Sín chéng - Lào Cai

6

10030

Phòng khám Đa khoa KV Cán Cấu - Lào Cai

7

10024

Trạm y tế xã Lùng Thẩn - Lào Cai

8

10064

Trạm y tế Sín Chéng

9

10035

Trạm y tế xã Quan Hồ Thẩn - Lào Cai

10

10027

Trạm y tế xã Nàn Sán - Lào Cai

11

10031

Trạm y tế xã Sán Chải - Lào Cai

12

10032

Trạm y tế xã Thào Chư Phìn - Lào Cai

Huyện Văn Bàn

1

10804

Phòng khám Đa khoa KV Minh Lương - Lào Cai

2

10805

Trạm y tế xã Thẳm Dương - Lào Cai

3

10807

Trạm y tế xã Hoà Mạc - Lào Cai

4

10808

Trạm y tế xã Làng Giàng - Lào Cai

5

10809

Trạm y tế xã Chiềng Ken - Lào Cai

6

10811

Trạm y tế xã Sơn Thủy - Lào Cai

7

10814

Phòng khám Đa khoa KV Võ Lao - Lào Cai

8

10817

Trạm y tế xã Nậm Xây - Lào Cai

9

10818

Trạm y tế xã Dần Thàng - Lào Cai

10

10822

Trạm y tế xã Nậm Dạng - Lào Cai

11

10008

Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn - Lào Cai

12

10819

Trạm y tế xã Nậm Chày - Lào Cai

13

10801

Trạm y tế xã Khánh Yên Thượng - Lào Cai

14

10802

Trạm y tế xã Khánh Yên Hạ - Lào Cai

15

10820

Trạm y tế xã Nậm Tha - Lào Cai

16

10090

Trạm Y tế xã Tân An

17

10816

Trạm y tế xã Nậm Xé - Lào Cai

18

10821

Trạm y tế xã Nậm Mả - Lào Cai

19

10089

Trạm Y tế xã Dương Quỳ

20

10803

Trạm y tế xã Khánh Yên Trung - Lào Cai

21

10810

Trạm y tế xã Liêm Phú - Lào Cai

22

10047

Trạm y tế Thị trấn Khánh Yên - Lào Cai

23

10813

Trạm y tế xã Tân Thượng - Lào Cai

Thành phố Lào Cai

1

10039

Trạm y tế phường Xuân Tăng - Lào Cai

2

10041

Trạm y tế phường Nam Cường - Lào Cai

3

10044

Trạm y tế phường Bình Minh - Lào Cai

4

10055

Bệnh viện nội tiết tỉnh Lào Cai

5

10061

Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lào Cai

6

10062

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai

7

10063

Bệnh xá 24 - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai

8

10723

Trạm y tế xã Cốc San - Lào Cai

9

10018

Trạm y tế xã Đồng Tuyển - Lào Cai

10

10954

Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Lào Cai

11

10067

Bệnh xá Công an tỉnh Lào Cai

12

10068

Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai

13

10069

Trạm y tế phường Cốc Lếu

14

10070

Trạm y tế phường Kim Tân - Lào Cai

15

10071

Trạm y tế phường Lào Cai

16

10037

Trạm y tế phường Bắc Lệnh - Lào Cai

17

10010

Bệnh viện Y học cổ truyền - Lào Cai

18

10087

Trạm y tế xã Hợp Thành

19

10083

Phòng khám Đa khoa An Cường

20

10017

Trạm y tế xã Vạn Hoà - Lào Cai

21

10036

Trạm y tế phường Duyên Hải - Lào Cai

22

10074

Phòng khám chuyên khoa của Trung tâm kiểm soát bệnh tất tỉnh

23

10019

Trạm y tế phường Bắc Cường - Lào Cai

24

10038

Trạm y tế Xã Thống Nhất - Lào Cai

25

10065

Bệnh viện Đa khoa Hưng Thịnh

26

10013

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lào Cai

27

10012

Phòng khám Đa khoa Pom Hán - Lào Cai

28

10042

Trạm y tế xã Tả Phời - Lào Cai

29

10168

PKĐK Hà Nội - Lào Cai

30

10456

Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng Hải Luân

31

10040

Trạm y tế xã Cam Đường - Lào Cai

Thị xã Sa Pa

1

10053

Phòng khám Đa khoa KV Bản Khoang - Lào Cai

2

10903

Trạm y tế xã Liên Minh - Lào Cai

3

10905

Phòng khám Đa khoa KV Thanh phú - Lào Cai

4

10909

Trạm y tế xã Mường Hoa - Lào Cai

5

10911

Trạm y tế xã Tả Van - Lào Cai

6

10913

Trạm y tế Phường Hàm Rồng - Lào Cai

7

10914

Trạm y tế xã Trung Chải - Lào Cai

8

10009

Bệnh viện Đa khoa thị xã Sa Pa - Lào Cai

9

10916

Trạm y tế xã Ngũ chỉ Sơn - Lào Cai

10

10912

Trạm y tế xã Hoàng Liên - Lào Cai

11

10906

Trạm y tế xã Bản Hồ - Lào Cai

12

10092

Trạm Y tế Phường Sa Pa

13

10052

Trạm y tế xã Mường Bo - Lào Cai

14

10915

Trạm y tế xã Tả Phìn - Lào Cai

15

10907

TYT xã Thanh Bình - Lào Cai

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

DMCA.com Protection Status