Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tra cứu mã bệnh viện tại Quảng Trị

Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Quảng Trị.

Mã Bệnh viện Quảng Trị


Tỉnh Quảng Trị

STT

Mã CSKCB

Tên Cơ Sở Khám Chữa Bệnh

Huyện Cam Lộ

1

45005

Trung tâm y tế huyện Cam Lộ

2

45078

Trạm Y tế Xã Cam Tuyền

3

45080

Trạm Y tế Xã Cam Thủy

4

45081

Trạm Y tế Xã Thanh An

5

45082

Trạm Y tế Xã Cam Thành

6

45083

Trạm Y tế Xã Cam Hiếu

7

45084

Trạm Y tế Xã Cam Chính

8

45508

Trạm Y tế Xã Cam Nghĩa

9

45077

Trạm Y tế thị trấn Cam Lộ


Huyện Đakrông

1

45073

Trạm Y tế Xã A Vao

2

45009

Trung tâm y tế huyện Đakrông

3

45064

Trạm Y tế Xã Mò ó

4

45065

Trạm Y tế Xã Hướng Hiệp

5

45066

Trạm Y tế Xã Đakrông

6

45068

Trạm Y tế Xã Ba Lòng

7

45070

Trạm Y tế Xã Pa Nang

8

45071

Trạm Y tế Xã Tà Long

9

45072

Trạm Y tế Xã Húc Nghì

10

45074

Trạm Y tế Xã Tà Rụt

11

45063

Trạm Y tế thị trấn Krông Klang

12

45076

Trạm Y tế Xã A Ngo

13

45067

Trạm Y tế Xã Triệu Nguyên

14

45075

Trạm Y tế Xã A Bung

15

45093

Trung tâm y tế huyện Đakrông-Cơ sở 2

1

45053

Trạm Y tế thị trấn Gio Linh

2

45057

Trạm Y tế Xã Linh Trường

3

45059

Trạm Y tế Xã Gio Mai

4

45060

Trạm Y tế Xã Hải Thái

5

45061

Trạm Y tế Xã Gio Quang

6

45062

Trạm Y tế thị trấn Cửa Việt

7

45401

Trạm Y tế Xã Gio Châu

8

45402

Trạm Y tế Xã Trung Hải

9

45403

Trạm Y tế Xã Trung Giang

10

45404

Trạm Y tế Xã Trung Sơn

11

45405

Trạm Y tế Xã Gio Mỹ

12

45410

Trạm Y tế Xã Gio Hải

13

45411

Trạm Y tế Xã Gio Sơn

14

45414

Trạm Y tế Xã Gio Việt

15

45004

Trung tâm y tế huyện Gio Linh

16

45406

Trạm Y tế Xã Phong Bình

17

45413

Trạm Y tế Xã Linh Hải

18

45407

Trạm Y tế Xã Gio An


Huyện Hải Lăng

1

45709

Trạm Y tế Xã Hải Định

2

45007

Trung tâm y tế huyện Hải Lăng

3

45086

Trạm Y tế thị trấn Diên Sanh

4

45088

Trạm Y tế Xã Hải Quế

5

45090

Trạm Y tế Xã Hải Trường

6

45091

Trạm Y tế Xã Hải Khê

7

45701

Trạm Y tế Xã Hải Lâm

8

45702

Trạm Y tế Xã Hải An

9

45705

Trạm Y tế Xã Hải Quy

10

45713

Trạm Y tế Xã Hải Phú

11

45718

Trạm Y tế Xã Hải Thượng

12

45710

Trạm Y tế Xã Hải Dương

13

45087

Trạm Y tế Xã Hải Ba

14

45719

Trạm Y tế Xã Hải Sơn

15

45707

Trạm Y tế Xã Hải Hưng

16

45717

Trạm Y tế Xã Hải Phong

17

45720

Trạm Y tế Xã Hải Chánh


Huyện Hướng Hóa

1

45833

Bệnh xá Quân dân y Đoàn kinh tế quốc phòng 337/Quân khu 4

2

45031

Trạm Y tế thị trấn Khe Sanh

3

45032

Trạm Y tế thị trấn Lao Bảo

4

45033

Trạm Y tế Xã Hướng Lập

5

45034

Trạm Y tế Xã Hướng Việt

6

45036

Trạm Y tế Xã Hướng Sơn

7

45038

Trạm Y tế Xã Tân Hợp

8

45039

Trạm Y tế Xã Hướng Tân

9

45040

Trạm Y tế Xã Tân Thành

10

45042

Trạm Y tế Xã Tân Lập

11

45043

Trạm Y tế Xã Tân Liên

12

45045

Trạm Y tế Xã Thuận

13

45046

Trạm Y tế Xã Hướng Lộc

14

45047

Trạm Y tế Xã Ba Tầng

15

45048

Trạm Y tế Xã Thanh

16

45050

Trạm Y tế Xã Lìa

17

45008

Trung tâm y tế huyện Hướng Hoá

18

45041

Trạm Y tế Xã Tân Long

19

45052

Trạm Y tế Xã Xy

20

45035

Trạm Y tế Xã Hướng Phùng

21

45037

Trạm Y tế Xã Hướng Linh

22

45044

Trạm Y tế Xã Húc

23

45049

Trạm Y tế Xã A Dơi


Huyện Triệu Phong

1

45006

Trung tâm y tế huyện Triệu Phong

2

45085

Trạm Y tế thị trấn ái Tử

3

45600

Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong - Cơ sở 2

4

45602

Trạm Y tế Xã Triệu Thượng

5

45603

Trạm Y tế Xã Triệu Phước

6

45604

Trạm Y tế Xã Triệu Vân

7

45606

Trạm Y tế Xã Triệu Trạch

8

45607

Trạm Y tế Xã Triệu Đại

9

45608

Trạm Y tế Xã Triệu Lăng

10

45609

Trạm Y tế Xã Triệu Thuận

11

45611

Trạm Y tế Xã Triệu Giang

12

45612

Trạm Y tế Xã Triệu Hoà

13

45613

Trạm Y tế Xã Triệu Tài

14

45615

Trạm Y tế Xã Triệu Trung

15

45617

Trạm Y tế Xã Triệu Thành

16

45618

Trạm Y tế Xã Triệu An

17

45610

Trạm Y tế Xã Triệu Sơn

18

45616

Trạm Y tế Xã Triệu Long

19

45601

Trạm Y tế Xã Triệu ái

20

45605

Trạm Y tế Xã Triệu Độ


Huyện Vĩnh Linh

1

45030

Trạm Y tế thị trấn Hồ Xá

2

45302

Trạm Y tế Xã Vĩnh Thái

3

45303

Trạm Y tế Xã Vĩnh Tú

4

45304

Trạm Y tế Xã Trung Nam

5

45305

Trạm Y tế Xã Vĩnh Chấp

6

45308

Trạm Y tế Xã Vĩnh Long

7

45310

Trạm Y tế Xã Vĩnh Hoà

8

45312

Trạm Y tế Xã Vĩnh Lâm

9

45313

Trạm Y tế Xã Hiền Thành

10

45316

Trạm Y tế Xã Vĩnh Hà

11

45319

Trạm Y tế thị trấn Cửa Tùng

12

45320

Trạm Y tế Xã Vĩnh Giang

13

45321

Trạm Y tế Xã Vĩnh Ô

14

45322

Trạm y tế thị trấn Bến Quan

15

45003

Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh

16

45307

Trạm Y tế Xã Vĩnh Khê

17

45314

Trạm Y tế Xã Vĩnh Thủy

18

45317

Trạm Y tế Xã Vĩnh Sơn

19

45098

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh

20

45309

Trạm Y tế Xã Kim Thạch


Thành phố Đông Hà

1

45115

Bệnh viện chuyên khoa Lao và bệnh phổi

2

45101

Bệnh xá công an tỉnh Quảng Trị

3

45010

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị

4

45012

Phòng QL sức khoẻ cán bộ tỉnh Q.Trị

5

45019

Trạm Y tế Phường Đông Giang

6

45020

Trạm Y tế Phường 1 Đông Hà

7

45021

Trạm Y tế Phường Đông Lễ

8

45022

Trạm Y tế Phường Đông Thanh

9

45023

Trạm Y tế Phường 2 Đông Hà

10

45106

Phòng khám đa khoa Trường An

11

45107

Phòng khám đa khoa Khải Hoàn

12

45108

Phòng khám đa khoa Hoàng Đức Dũng

13

45112

Phòng khám đa khoa Đức Linh

14

45113

Phòng khám đa khoa Hồng An

15

45116

Phòng khám đa khoa trường cao đẳng y tế Quảng trị

16

45001

Trung tâm y tế thành phố Đông Hà

17

45092

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh

18

45024

Trạm Y tế Phường 4 Đông Hà

19

97404

Bệnh xá BCHQS Quảng Trị/QK4

20

45011

Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải

21

45026

Trạm Y tế Phường Đông Lương

22

45025

Trạm Y tế Phường 5 Đông Hà

23

45119

Phòng khám Đa khoa Tâm An

24

45027

Trạm Y tế Phường 3 Đông Hà

25

45118

Phòng khám đa khoa 245


Thị xã Quảng Trị

1

45002

Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị

2

45104

Phòng khám đa khoa Quang Trung

3

45110

Trạm Y tế Phường An Đôn

4

45716

Trạm Y tế Xã Hải Lệ

5

45105

Bệnh viện Mắt

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

DMCA.com Protection Status