Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tra cứu mã bệnh viện tại Quảng Bình

 Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Quảng Bình.

ma benh vien ha tinh


Tỉnh Quảng Bình

STT

Mã CSKCB

Tên Cơ Sở Khám Chữa Bệnh

Huyện Bố Trạch

1

44095

Trạm y tế thị trấn Hoàn Lão

2

44096

Trạm y tế thị trấn NT Việt Trung

3

44099

Trạm y tế xã Hạ Trạch

4

44100

Trạm y tế xã Bắc Trạch

5

44101

Trạm y tế xã Lâm Trạch

6

44102

Trạm y tế xã Thanh Trạch

7

44103

Trạm y tế xã Liên Trạch

8

44107

Trạm y tế xã Thượng Trạch

9

44108

Trạm y tế xã Sơn Lộc

10

44111

Trạm y tế xã Đồng Trạch

11

44112

Trạm y tế xã Đức Trạch

12

44113

Trạm y tế thị trấn Phong Nha

13

44114

Trạm y tế xã Vạn Trạch

14

44118

Trạm y tế xã Tây Trạch

15

44119

Trạm y tế xã Hoà Trạch

16

44121

Trạm y tế xã Nhân Trạch

17

44122

Trạm y tế xã Tân Trạch

18

44123

Trạm y tế xã Nam Trạch

19

44124

Trạm y tế xã Lý Trạch

20

44004

Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch

21

44097

Trạm y tế xã Xuân Trạch

22

44104

Trạm y tế xã Phúc Trạch

23

44110

Trạm y tế xã Hưng Trạch

24

44120

Trạm y tế xã Đại Trạch

25

44182

Phòng khám đa khoa khu vực Sơn Trạch

26

44098

Trạm y tế xã Mỹ Trạch

27

44105

Trạm y tế xã Cự Nẫm

28

44116

Trạm y tế xã Phú Định

29

44423

Trạm Y tế xã Hải Phú

30

44117

Trạm y tế Xã Trung Trạch


Huyện Lệ Thủy

1

44140

Trạm y tế thị trấn NT Lệ Ninh

2

44143

Trạm y tế xã Ngư Thủy Bắc

3

44144

Trạm y tế xã Hoa Thủy

4

44145

Trạm y tế xã Thanh Thủy

5

44146

Trạm y tế xã An Thủy

6

44148

Trạm y tế xã Cam Thủy

7

44150

Trạm y tế xã Sơn Thủy

8

44153

Trạm y tế xã Liên Thủy

9

44154

Trạm y tế xã Hưng Thủy

10

44155

Trạm y tế xã Dương Thủy

11

44157

Trạm y tế xã Phú Thủy

12

44158

Trạm y tế xã Xuân Thủy

13

44159

Trạm y tế xã Mỹ Thủy

14

44162

Trạm y tế xã Sen Thủy

15

44163

Trạm y tế xã Thái Thủy

16

44164

Trạm y tế xã Kim Thủy

17

44165

Trạm y tế xã Trường Thủy

18

44142

Trạm y tế xã Hồng Thủy

19

44151

Trạm y tế xã Lộc Thủy

20

97825

Bệnh xá Quân dân y - Đoàn kinh tế Quốc Phòng 79 - Binh đoàn 15

21

44183

Phòng khám đa khoa khu vực Lệ Ninh

22

44149

Trạm y tế xã Ngân Thủy

23

44007

Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy

24

44147

Trạm y tế xã Phong Thủy

25

44156

Trạm y tế xã Tân Thủy

26

44161

Trạm y tế xã Mai Thủy

27

44167

Trạm y tế xã Lâm Thủy

28

44424

Trạm y tế xã Ngư Thủy

29

44141

Trạm y tế thị trấn Kiến Giang


Huyện Minh Hóa

1

44040

Trạm y tế Xã Trung Hóa

2

44001

Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa

3

44020

Phòng khám đa khoa khu vực Hoá Tiến

4

44026

Trạm y tế thị trấn Quy Đạt

5

44027

Trạm y tế xã Dân Hóa

6

44028

Trạm y tế xã Trọng Hoá

7

44029

Trạm y tế xã Hóa Phúc

8

44030

Trạm y tế xã Hồng Hóa

9

44032

Trạm y tế xã Hóa Tiến

10

44033

Trạm y tế xã Hóa Hợp

11

44034

Trạm y tế xã Xuân Hóa

12

44035

Trạm y tế xã Yên Hóa

13

44036

Trạm y tế xã Minh Hóa

14

44037

Trạm y tế xã Tân Hóa

15

44041

Trạm y tế xã Thượng Hóa

16

44031

Trạm y tế xã Hóa Thanh

17

44038

Trạm y tế xã Hóa Sơn


Huyện Quảng Ninh

1

44129

Trạm y tế xã Võ Ninh

2

44133

Trạm y tế xã Gia Ninh

3

44134

Trạm y tế xã Trường Xuân

4

44135

Trạm y tế xã Hiền Ninh

5

44137

Trạm y tế xã Xuân Ninh

6

44139

Trạm y tế xã Vạn Ninh

7

44006

Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh

8

44126

Trạm y tế xã Trường Sơn

9

44127

Trạm y tế xã Lương Ninh

10

44128

Trạm y tế xã Vĩnh Ninh

11

44130

Trạm y tế xã Hải Ninh

12

44132

Trạm y tế xã Duy Ninh

13

44131

Trạm y tế xã Hàm Ninh

14

44136

Trạm y tế xã Tân Ninh

15

44125

Trạm y tế thị trấn Quán Hàu

16

44138

Trạm y tế xã An Ninh


Huyện Quảng Trạch

1

44082

Trạm y tế xã Quảng Thanh

2

44063

Trạm y tế xã Quảng Kim

3

44064

Trạm y tế xã Quảng Đông

4

44065

Trạm y tế xã Quảng Phú

5

44066

Trạm y tế xã Quảng Châu

6

44068

Trạm y tế xã Quảng Lưu

7

44069

Trạm y tế xã Quảng Tùng

8

44071

Trạm y tế Xã Quảng Tiến

9

44072

Trạm y tế xã Quảng Hưng

10

44073

Trạm y tế xã Quảng Xuân

11

44075

Trạm y tế xã Phù Hóa

12

44078

Trạm y tế xã Quảng Phương

13

44062

Trạm y tế xã Quảng Hợp

14

44070

Trạm y tế xã Cảnh Dương

15

44067

Trạm y tế xã Quảng Thạch

16

44074

Trạm y tế xã Cảnh Hóa

17

44425

Trạm y tế xã Liên Trường


Huyện Tuyên Hóa

1

44055

Trạm y tế xã Đức Hóa

2

44175

Phòng khám đa khoa khu vực Thanh Lạng

3

44201

Trạm y tế xã Mai Hóa

4

44045

Trạm y tế xã Thanh Hóa

5

44046

Trạm y tế xã Thanh Thạch

6

44048

Trạm y tế xã Lâm Hóa

7

44049

Trạm y tế xã Lê Hóa

8

44050

Trạm y tế xã Sơn Hoá

9

44051

Trạm y tế xã Đồng Hóa

10

44052

Trạm y tế xã Ngư Hóa

11

44056

Trạm y tế xã Phong Hóa

12

44057

Trạm y tế xã Tiến Hóa

13

44058

Trạm y tế xã Châu Hóa

14

44059

Trạm y tế xã Cao Quảng

15

44060

Trạm y tế xã Văn Hóa

16

44002

Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa

17

44043

Trạm y tế xã Hương Hóa

18

44044

Trạm y tế xã Kim Hóa

19

44047

Trạm y tế xã Thuận Hóa

20

44054

Trạm y tế xã Thạch Hóa

21

44042

Trạm y tế thị trấn Đồng Lê


Thành phố Đồng Hới

1

44171

Công ty TNHH Bệnh viện Hữu Nghị

2

44802

Trạm y tế phường Đồng Phú

3

44804

Trạm y tế phường Nam Lý

4

44806

Trạm y tế phường Hải Thành

5

44812

Trạm y tế xã Lộc Ninh

6

44814

Trạm y tế xã Thuận Đức

7

44010

Trạm y tế phường Bắc Lý

8

44015

Trạm y tế phường Đồng Sơn

9

44016

Phòng khám Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh

10

44017

Trạm y tế phường Bắc Nghĩa

11

44021

Trạm y tế phường Đức Ninh Đông

12

44023

Trạm y tế xã Bảo Ninh

13

44024

Trạm y tế xã Nghĩa Ninh

14

44168

Bệnh viện y dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình

15

44180

Phòng khám đa khoa thực hành thuộc trường Cao đẳng Y tế Quảng Bình

16

44179

Bệnh xá công an tỉnh Quảng Bình

17

44008

Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới

18

44005

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới

19

44025

Trạm y tế xã Đức Ninh

20

44805

Trạm y tế phường Phú Hải

21

44022

Trạm y tế xã Quang Phú

22

44417

Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình

23

44416

Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Mắt - Nội tiết tỉnh Quảng Bình

24

44195

Phòng Khám Đa Khoa Trí Tâm

25

44426

Trạm y tế Phường Đồng Hải

26

44207

Phòng khám đa khoa Bắc Lý trực thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh QB

27

44268

Phòng khám Đa khoa Tân Phước An


Thị xã Ba Đồn

1

44003

Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình

2

44061

Trạm y tế phường Ba Đồn

3

44079

Trạm y tế phường Quảng Long

4

44083

Trạm y tế xã Quảng Trung

5

44085

Trạm y tế phường Quảng Thuận

6

44087

Trạm y tế xã Quảng Hải

7

44088

Trạm y tế xã Quảng Sơn

8

44089

Trạm y tế xã Quảng Lộc

9

44091

Trạm y tế xã Quảng Văn

10

44092

Trạm y tế phường Quảng Phúc

11

44093

Trạm y tế xã Quảng Hòa

12

44094

Trạm y tế xã Quảng Minh

13

44080

Trạm y tế phường Quảng Thọ

14

44084

Trạm y tế phường Quảng Phong

15

44090

Trạm y tế xã Quảng Thủy

16

44086

Trạm y tế xã Quảng Tân

17

44081

Trạm y tế xã Quảng Tiên


Đăng nhận xét

0 Nhận xét

DMCA.com Protection Status