Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tra cứu mã bệnh viện tại Hà Tĩnh

 Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Hà Tĩnh.

mã bệnh viện hà tĩnh


Tỉnh Hà Tĩnh

STT

Mã CSKCB

Tên Cơ Sở Khám Chữa Bệnh

Huyện Cẩm Xuyên

1

42231

Trạm y tế xã Cẩm Thành

2

42249

Trạm y tế xã Cẩm Lạc

3

42224

Trạm y tế thị trấn Cẩm Xuyên

4

42225

Trạm y tế thị trấn Thiên Cầm

5

42226

Trạm y tế xã Yên Hoà

6

42227

Trạm y tế xã Cẩm Dương

7

42228

Trạm y tế xã Cẩm Bình

8

42230

Trạm y tế xã Cẩm Vĩnh

9

42232

Trạm y tế xã Cẩm Quang

10

42235

Trạm y tế xã Cẩm Thạch

11

42236

Trạm y tế xã Cẩm Nhượng

12

42240

Trạm y tế xã Cẩm Lĩnh

13

42241

Trạm y tế xã Cẩm Quan

14

42242

Trạm y tế xã Cẩm Hà

15

42243

Trạm y tế xã Cẩm Lộc

16

42244

Trạm y tế xã Cẩm Hưng

17

42245

Trạm y tế xã Cẩm Thịnh

18

42247

Trạm y tế xã Cẩm Trung

19

42248

Trạm y tế xã Cẩm Sơn

20

42250

Trạm y tế xã Cẩm Minh

21

42009

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên

22

42238

Trạm y tế xã Cẩm Duệ

23

42246

Trạm y tế xã Cẩm Mỹ

24

42237

Trạm y tế xã Nam Phúc Thăng


Huyện Can Lộc

1

42006

Trung tâm y tế huyện Can Lộc

2

42138

Trạm y tế xã Thiên Lộc

3

42139

Trạm y tế xã Thuần Thiện

4

42144

Trạm y tế xã Thanh Lộc

5

42146

Trạm y tế xã Thường Nga

6

42148

Trạm y tế xã Tùng Lộc

7

42151

Trạm y tế xã Phú Lộc

8

42154

Trạm y tế xã Gia Hanh

9

42157

Trạm y tế Xã Trung Lộc

10

42158

Trạm y tế xã Xuân Lộc

11

42159

Trạm y tế xã Thượng Lộc

12

42160

Trạm y tế xã Quang Lộc

13

42162

Trạm y tế xã Mỹ Lộc

14

42163

Trạm y tế xã Sơn Lộc

15

42135

Trạm y tế thị trấn Nghèn

16

42153

Trạm y tế xã Khánh Vĩnh Yên

17

42161

Trạm y tế thị trấn Đồng Lộc

18

42142

Trạm y tế xã Vượng Lộc

19

42147

Trạm y tế xã Kim Song Trường


Huyện Đức Thọ

1

42004

Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ

2

42086

Trạm y tế xã Tùng ảnh

3

42102

Trạm y tế xã Đức Lạng

4

42078

Trạm y tế xã Quang Vĩnh

5

42080

Trạm y tế xã Tùng Châu

6

42081

Trạm y tế xã Trường Sơn

7

42082

Trạm y tế xã Liên Minh

8

42085

Trạm y tế xã Bùi La Nhân

9

42100

Trạm y tế xã Hòa Lạc

10

42101

Trạm y tế xã Đức Đồng

11

42103

Trạm y tế xã Tân Hương

12

42099

Trạm y tế xã An Dũng

13

42076

Trạm y tế thị trấn Đức Thọ

14

42084

Trạm y tế xã Yên Hồ

15

42091

Trạm y tế xã Thanh Bình Thịnh

16

42098

Trạm y tế xã Tân Dân

17

42320

Phòng khám đa khoa Hồng Hoàng

18

42092

Trạm y tế xã Lâm Trung Thủy


Huyện Hương Khê

1

42007

Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê

2

42312

Phòng khám đa khoa Tân Thành

3

42182

Trạm y tế xã Phúc Trạch

4

42165

Trạm y tế thị trấn Hương Khê

5

42167

Trạm y tế xã Hà Linh

6

42168

Trạm y tế xã Hương Thủy

7

42169

Trạm y tế xã Hoà Hải

8

42172

Trạm y tế xã Hương Giang

9

42173

Trạm y tế xã Lộc Yên

10

42174

Trạm y tế xã Hương Bình

11

42175

Trạm y tế xã Hương Long

12

42177

Trạm y tế xã Gia Phố

13

42178

Trạm y tế xã Phú Phong

14

42179

Trạm y tế xã Hương Đô

15

42180

Trạm y tế xã Hương Vĩnh

16

42181

Trạm y tế xã Hương Xuân

17

42183

Trạm y tế xã Hương Trà

18

42185

Trạm y tế xã Hương Lâm

19

42186

Trạm y tế xã Hương Liên

20

42303

Phòng khám đa khoa Nhân Đức

21

42170

Trạm y tế xã Điền Mỹ

22

42171

Trạm y tế xã Phúc Đồng

23

42176

Trạm y tế xã Phú Gia

24

42184

Trạm y tế xã Hương Trạch

25

42022

Trung tâm y tế Cao Su


Huyện Kỳ Anh

1

42333

Phòng khám đa khoa Quân Thắng

2

42267

Trạm y tế xã Kỳ Hải

3

42252

Trạm y tế xã Kỳ Xuân

4

42254

Trạm y tế xã Kỳ Phú

5

42256

Trạm y tế xã Kỳ Tiến

6

42257

Trạm y tế xã Kỳ Giang

7

42258

Trạm y tế xã Kỳ Đồng

8

42259

Trạm y tế xã Kỳ Khang

9

42260

Trạm y tế xã Kỳ Ninh

10

42262

Trạm y tế xã Kỳ Trung

11

42263

Trạm y tế xã Kỳ Thọ

12

42264

Trạm y tế xã Kỳ Tây

13

42265

Trạm y tế xã Kỳ Lợi

14

42266

Trạm y tế xã Kỳ Thượng

15

42269

Trạm y tế xã Kỳ Hà

16

42271

Trạm y tế xã Kỳ Tân

17

42273

Trạm y tế phường Kỳ Trinh

18

42274

Trạm y tế phường Kỳ Thịnh

19

42279

Trạm y tế xã Lâm Hợp

20

42280

Trạm y tế phường Kỳ Liên

21

42281

Trạm y tế xã Kỳ Sơn

22

42282

Trạm y tế xã Kỳ Nam

23

42283

Trạm y tế xã Kỳ Lạc

24

42268

Trạm y tế xã Kỳ Thư

25

42278

Trạm y tế phường Kỳ Long


Huyện Lộc Hà

1

42286

Trạm y tế xã Ích Hậu

2

42288

Trạm y tế xã Phù Lưu

3

42289

Trạm y tế xã Bình An

4

42290

Trạm y tế xã Tân Lộc

5

42292

Trạm y tế xã Thịnh Lộc

6

42294

Trạm y tế thị trấn Lộc Hà

7

42295

Trạm y tế xã Thạch Châu

8

42296

Trạm y tế xã Mai Phụ

9

42297

Trạm y tế xã Hộ Độ

10

42298

Trạm y tế xã Thạch Mỹ

11

42285

Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà

12

42287

TYT xã Hồng Lộc

13

42293

Trạm y tế xã Thạch Kim


Huyện Nghi Xuân

1

42005

Trung tâm y tế huyện Nghi Xuân

2

42133

Trạm y tế xã Xuân Lam

3

42117

Trạm y tế thị trấn Xuân An

4

42118

Trạm y tế xã Xuân Hội

5

42120

Trạm y tế xã Đan Trường

6

42121

Trạm y tế xã Xuân Phổ

7

42122

Trạm y tế xã Xuân Hải

8

42123

Trạm y tế xã Xuân Giang

9

42124

Trạm y tế thị trấn Tiên Điền

10

42125

Trạm y tế xã Xuân Yên

11

42128

Trạm y tế xã Xuân Viên

12

42130

Trạm y tế xã Cổ Đạm

13

42131

Trạm y tế xã Xuân Liên

14

42132

Trạm y tế xã Xuân Lĩnh

15

42134

Trạm y tế xã Cương Gián

16

42127

Trạm y tế xã Xuân Thành

17

42126

Trạm y tế xã Xuân Mỹ

18

42129

Trạm y tế xã Xuân Hồng


Huyện Thạch Hà

1

42208

Trạm y tế xã Thạch Ngọc

2

42212

Trạm y tế xã Thạch Thắng

3

42187

Trạm y tế thị trấn Thạch Hà

4

42188

Trạm y tế xã Ngọc Sơn

5

42190

Trạm y tế xã Thạch Hải

6

42197

Trạm y tế xã Thạch Liên

7

42201

Trạm y tế xã Thạch Khê

8

42202

Trạm y tế xã Thạch Long

9

42203

Trạm y tế xã Việt Tiến

10

42206

Trạm y tế xã Thạch Trị

11

42207

Trạm y tế xã Thạch Lạc

12

42209

Trạm y tế xã Tượng Sơn

13

42210

Trạm y tế xã Thạch Văn

14

42211

Trạm y tế xã Lưu Vĩnh Sơn

15

42214

Trạm y tế xã Thạch Đài

16

42216

Trạm y tế xã Thạch Hội

17

42217

Trạm y tế xã Tân Lâm Hương

18

42219

Trạm y tế xã Thạch Xuân

19

42195

Trạm y tế xã Thạch Kênh

20

42196

Trạm y tế xã Thạch Sơn

21

42222

Trạm y tế xã Nam Điền

22

42008

Trung tâm y tế huyện Thạch Hà

23

42191

Trạm y tế xã Đỉnh Bàn


Huyện Vũ Quang

1

42113

Trạm y tế xã Hương Minh

2

42105

Trạm y tế xã Ân Phú

3

42106

Trạm y tế xã Đức Giang

4

42107

Trạm y tế xã Đức Lĩnh

5

42108

Trạm y tế xã Thọ Điền

6

42109

Trạm y tế xã Đức Hương

7

42110

Trạm y tế xã Đức Bồng

8

42114

Trạm y tế xã Quang Thọ

9

42104

Trạm y tế thị trấn Vũ Quang

10

42111

Trạm y tế xã Đức Liên

11

42011

Trung tâm y tế huyện Vũ Quang


Thành phố Hà Tĩnh

1

42001

Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh

2

42014

Phòng khám Ban BVSK cán bộ

3

42337

Bệnh viên đa khoa TTh Hà Tĩnh

4

42304

Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh

5

42023

Trạm y tế phường Trần Phú

6

42024

Trạm y tế phường Nam Hà

7

42025

Trạm y tế phường Bắc Hà

8

42026

Trạm y tế phường Tân Giang

9

42027

Trạm y tế phường Đại Nài

10

42028

Trạm y tế phường Hà Huy Tập

11

42029

Trạm y tế xã Thạch Trung

12

42030

Trạm y tế phường Thạch Quí

13

42031

Trạm y tế phường Thạch Linh

14

42032

Trạm y tế phường Văn Yên

15

42035

Trạm y tế xã Đồng Môn

16

42036

Trạm y tế xã Thạch Hưng

17

42037

Trạm y tế xã Thạch Bình

18

42314

Trạm y tế phường Nguyễn Du

19

42309

Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh

20

42311

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Hà Tĩnh

21

42315

Phòng khám đa khoa CDC

22

42310

Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh

23

97401

Bệnh xá BCHQS Hà Tĩnh/QK4

24

42020

Bệnh viện Phục hồi chức năng

25

42013

Bệnh viện Y học cổ truyền

26

42033

Trạm y tế xã Thạch Hạ

27

42012

Bệnh viện đa khoa Tỉnh

28

42323

PK đa khoa Hồng Đức

29

42332

Phòng khám đa khoa Hợp Lực 82

30

42331

Trung tâm y tế Bảo trợ xã hội

Thị xã Hồng Lĩnh

1

42002

Trung tâm y tế Thị xã Hồng Lĩnh

2

42039

Trạm y tế phường Nam Hồng

3

42040

Trạm y tế Xã Trung Lương

4

42042

Trạm y tế xã Đậu Liêu

5

42043

Trạm y tế xã Thuận Lộc

6

42316

Bệnh viện đa khoa Hồng Hà

7

42041

Trạm y tế xã Đức Thuận

8

42038

Trạm y tế phường Bắc Hồng


Thị xã Kỳ Anh

1

42272

Trạm y tế phường Hưng Trí

2

42334

Phòng Khám Đa Khoa Đan Hoàng Long

3

42010

Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

DMCA.com Protection Status