Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tra cứu mã bệnh viện tại Bắc Ninh

  Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Bắc Ninh.

mã bệnh viện bắc ninh


Tỉnh Bắc Ninh

STT

Mã CSKCB

Tên Cơ sở khám chữa bệnh

Huyện Gia Bình

1

27124

Trạm y tế Thị trấn Gia Bình

2

27125

Trạm y tế xã Vạn Ninh

3

27128

Trạm y tế xã Cao Đức

4

27129

Trạm y tế xã Đại Lai

5

27130

Trạm y tế xã Song Giang

6

27131

Trạm y tế xã Bình Dương

7

27132

Trạm y tế xã Lãng Ngâm

8

27133

Trạm y tế xã Nhân Thắng

9

27134

Trạm y tế xã Xuân Lai

10

27135

Trạm y tế xã Đông Cứu

11

27136

Trạm y tế xã Đại Bái

12

27137

Trạm y tế xã Quỳnh Phú

13

27127

Trạm y tế xã Giang Sơn

14

27006

Trung tâm y tế huyện Gia Bình

15

27188

Phòng Khám Đa Khoa Thuận An (Công Ty TNHH Y Dược Thuận An)

16

27126

Trạm y tế xã Thái Bảo

Huyện Lương Tài

1

27138

Trạm y tế Thị trấn Thứa

2

27140

Trạm y tế Xã Trung Kênh

3

27141

Trạm y tế xã Phú Hòa

4

27147

Trạm y tế Xã Trung Chính

5

27149

Trạm y tế xã Bình Định

6

27151

Trạm y tế xã Lâm Thao

7

27003

Trung tâm y tế huyện Lương Tài

8

27144

Trạm y tế xã Quảng Phú

9

27142

Trạm y tế xã Mỹ Hương

10

27145

Trạm y tế xã Trừng Xá

11

27148

Trạm y tế xã Minh Tân

12

27150

Trạm y tế xã Phú Lương

13

27139

Trạm y tế xã An Thịnh

14

27143

Trạm y tế xã Tân Lãng

15

27146

Trạm y tế xã Lai Hạ

16

27192

Phòng khám đa khoa Vượng Đức

Huyện Quế Võ

1

27073

Trạm y tế xã Đào Viên

2

27666

Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân

3

27062

Trạm y tế xã Quế Tân

4

27064

Trạm y tế xã Phù Lương

5

27065

Trạm y tế xã Phù Lãng

6

27066

Trạm y tế xã Phượng Mao

7

27067

Trạm y tế xã Việt Hùng

8

27069

Trạm y tế xã Ngọc Xá

9

27072

Trạm y tế xã Cách Bi

10

27074

Trạm y tế xã Yên Giả

11

27075

Trạm y tế xã Mộ Đạo

12

27076

Trạm y tế xã Đức Long

13

27055

Trạm y tế Thị trấn Phố Mới

14

27056

Trạm y tế xã Việt Thống

15

27057

Trạm y tế xã Đại Xuân

16

27059

Trạm y tế xã Nhân Hòa

17

27060

Trạm y tế xã Bằng An

18

27071

Trạm y tế xã Bồng Lai

19

27078

Trạm y tế xã Hán Quảng

20

27061

Trạm y tế xã Phương Liễu

21

27070

Trạm y tế xã Châu Phong

22

27008

Trung tâm y tế huyện Quế Võ

23

27077

Trạm y tế xã Chi Lăng

Huyện Thuận Thành

1

27106

Trạm y tế Thị trấn Hồ

2

27108

Trạm y tế xã Đại Đồng Thành

3

27109

Trạm y tế xã Mão Điền

4

27112

Trạm y tế xã An Bình

5

27114

Trạm y tế xã Gia Đông

6

27115

Trạm y tế xã Thanh Khương

7

27116

Trạm y tế xã Trạm Lộ

8

27117

Trạm y tế xã Xuân Lâm

9

27119

Trạm y tế xã Ngũ Thái

10

27123

Trạm y tế xã Song Liễu

11

27107

Trạm y tế xã Hoài Thượng

12

27185

Phòng khám đa khoa tư nhân Tâm Đức

13

27118

Trạm y tế xã Hà Mãn

14

27120

Trạm y tế xã Nguyệt Đức

15

27110

Trạm y tế xã Song Hồ

16

27121

Trạm y tế xã Ninh Xá

17

27122

Trạm y tế xã Nghĩa Đạo

18

27166

Bệnh viện đa khoa Ngã Tư Hồ

19

27113

Trạm y tế xã Trí Quả

20

27007

Trung tâm y tế huyện Thuận Thành

21

27111

Trạm y tế xã Đình Tổ

Huyện Tiên Du

1

27079

Trạm y tế Thị trấn Lim

2

27080

Trạm y tế xã Phú Lâm

3

27085

Trạm y tế xã Hiên Vân

4

27086

Trạm y tế xã Hoàn Sơn

5

27087

Trạm y tế xã Lạc Vệ

6

27088

Trạm y tế xã Việt Đoàn

7

27089

Trạm y tế xã Phật Tích

8

27090

Trạm y tế xã Tân Chi

9

27091

Trạm y tế xã Đại Đồng

10

27002

Trung tâm y tế huyện Tiên Du

11

27084

Trạm y tế xã Liên Bão

12

27183

Phòng khám đa khoa Hà Nội - Bắc Ninh

13

27094

Trạm y tế xã Cảnh Hưng

14

27093

Trạm y tế xã Minh Đạo

15

27082

Trạm y tế xã Nội Duệ

16

27092

Trạm y tế xã Tri Phương

Huyện Yên Phong

1

27005

Trung tâm y tế huyện Yên Phong

2

27038

Trạm y tế xã Dũng Liệt

3

27039

Trạm y tế xã Tam Đa

4

27040

Trạm y tế xã Tam Giang

5

27041

Trạm y tế xã Yên Trung

6

27042

Trạm y tế xã Thụy Hòa

7

27043

Trạm y tế xã Hòa Tiến

8

27046

Trạm y tế xã Yên Phụ

9

27047

Trạm y tế Xã Trung Nghĩa

10

27052

Trạm y tế xã Văn Môn

11

27053

Trạm y tế xã Đông Thọ

12

27181

Phòng khám đa khoa Quang Việt

13

27045

Trạm y tế xã Đông Tiến

14

27050

Trạm y tế xã Long Châu

15

27049

Trạm y tế xã Đông Phong

16

27172

Phòng khám đa khoa Khu công nghiệp Yên Phong

17

27190

Phòng khám đa khoa Hữu Phúc

Thành Phố Bắc Ninh

1

97015

BX trường Sỹ quan Chính trị

2

27022

Bệnh viện mắt tỉnh Bắc Ninh

3

27026

Bệnh viện y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh

4

27027

Trạm y tế phường Vũ Ninh

5

27028

Trạm y tế phường Đáp Cầu

6

27033

Trạm y tế phường Đại Phúc

7

27034

Trạm y tế phường Ninh Xá

8

27035

Trạm y tế phường Suối Hoa

9

27048

Trạm y tế phường Vạn An

10

27054

Trạm y tế phường Phong Khê

11

27058

Trạm y tế Phường Kim Chân

12

27068

Trạm y tế Phường Nam Sơn

13

27081

Trạm y tế phường Khắc Niệm

14

27083

Trạm y tế phường Hạp Lĩnh

15

27009

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh

16

27010

Bệnh viện Quân y 110

17

27012

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Bắc Ninh

18

27175

Bệnh viện Mắt Sông Cầu

19

27001

Trung tâm y tế thành phố Bắc Ninh

20

27030

Trạm y tế phường Kinh Bắc

21

27031

Trạm y tế phường Vệ An

22

27044

Trạm y tế Phường Hòa Long

23

27063

Trạm y tế phường Vân Dương

24

27036

Trạm y tế phường Võ Cường

25

27184

Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc II

26

27023

Bệnh viện Phổi Bắc Ninh

27

27051

Trạm y tế phường Khúc Xuyên

28

27032

Trạm y tế phường Tiền An

29

27025

Phòng khám đa khoa - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Ninh

30

27029

Trạm y tế phường Thị Cầu

31

27011

Trạm y tế Công ty cổ phần - Tổng công ty may Đáp Cầu

32

27020

Bệnh viện Da Liễu Bắc Ninh

33

27187

Phòng khám đa khoa Nhân Đức

34

27189

Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc Bắc Ninh

35

27024

Bệnh viện sức khỏe Tâm Thần Bắc Ninh

36

27180

Phòng khám đa khoa Tâm Phúc

37

27174

Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh

38

27191

Phòng khám đa khoa Kinh Bắc

Thành phố Từ Sơn

1

27096

Trạm y tế phường Tam Sơn

2

27105

Trạm y tế phường Phù Chẩn

3

27171

Trạm y tế phường Trang Hạ

4

27182

Phòng khám đa khoa Kinh Bắc - Hà Nội

5

27101

Trạm y tế phường Đồng Nguyên

6

27097

Trạm y tế phường Hương Mạc

7

27102

Trạm y tế phường Châu Khê

8

27104

Trạm y tế phường Đình Bảng

9

27179

Phòng khám đa khoa Phúc An thuộc Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

10

27095

Trạm y tế phường Đông Ngàn

11

27100

Trạm y tế phường Đồng Kỵ

12

27099

Trạm y tế phường Phù Khê

13

27004

Trung tâm y tế thành phố Từ Sơn

14

27098

Trạm y tế phường Tương Giang

15

27103

Trạm y tế phường Tân Hồng

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

DMCA.com Protection Status