Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tra cứu mã bệnh viện tại Nam Định

    Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Nam Định.

mã bệnh viện nam định


Tỉnh Nam Định

STT

Mã CSKCB

Tên Cơ Sở Khám Chữa Bệnh

Huyện Giao Thủy

1

36801

Trạm y tế xã Giao An

2

36803

Trạm y tế xã Giao Lạc

3

36804

Trạm y tế xã Hồng Thuận

4

36807

Trạm y tế xã Giao Long

5

36808

Trạm y tế xã Giao Hà

6

36809

Trạm y tế xã Giao Nhân

7

36812

Trạm y tế Xã Giao Tiến

8

36813

Trạm y tế xã Giao Phong

9

36814

Trạm y tế xã Giao Tân

10

36815

Trạm y tế xã Giao Thịnh

11

36816

Trạm y tế TT Quất Lâm

12

36818

Trạm y tế xã Bạch Long

13

36025

Trung tâm y tế huyện Giao Thủy

14

36026

Trạm y tế xã Giao Thanh

15

36027

Trạm y tế xã Giao Yến

16

36062

Phòng khám đa khoa Hoành Sơn

17

36066

Phòng khám đa khoa Đại Đồng

18

36811

Trạm y tế xã Hoành Sơn

19

36071

Phòng Khám Đa Khoa Giao Phong

20

36805

Trạm y tế xã Giao Xuân

21

36802

Trạm y tế xã Giao Hương

22

36810

Trạm y tế xã Giao Châu

23

36800

Trạm y tế xã Giao Thiện

24

36817

Trạm y tế xã Bình Hoà

25

36806

Trạm y tế xã Giao Hải

Huyện Hải Hậu

1

36901

Trạm y tế xã Hải Vân

2

36903

Trạm y tế xã Hải Trung

3

36904

Trạm y tế xã Hải Đường

4

36905

Trạm y tế xã Hải An

5

36906

Trạm y tế xã Hải Lý

6

36908

Trạm y tế xã Hải Tây

7

36909

Trạm y tế xã Hải Châu

8

36910

Trạm y tế xã Hải Triều

9

36911

Trạm y tế xã Hải Phú

10

36912

Trạm y tế Xã HảI Chính

11

36914

Trạm y tế xã Hải Sơn

12

36915

Trạm y tế xã Hải Hòa

13

36916

Trạm y tế xã Hải Tân

14

36917

Trạm y tế xã Hải Xuân

15

36918

Trạm y tế thị trấn Thịnh Long

16

36919

Trạm y tế xã Hải Ninh

17

36920

Trạm y tế xã Hải Bắc

18

36922

Trạm y tế xã Hải Minh

19

36924

Trạm y tế xã Hải Thanh

20

36925

Trạm y tế xã Hải Giang

21

36926

Trạm y tế xã Hải Cường

22

36927

Trạm y tế xã Hải Phong

23

36928

Trạm y tế xã Hải Quang

24

36929

Trạm y tế xã Hải Phúc

25

36939

Trạm y tế xã Hải Lộc

26

36940

Trạm y tế xã Hải Hưng

27

36017

Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu

28

36023

Trạm y tế Thị trấn Cồn

29

36913

Trạm y tế xã Hải Long

30

36063

Phòng khám đa khoa Nam Âu

31

36065

Phòng khám đa khoa Huy Liệu

32

36069

Phòng khám đa khoa Hưng Phát

33

36900

Trạm y tế xã Hải Phương

34

36907

Trạm y tế xã Hải Đông

35

36921

Trạm y tế xã Hải Anh

36

36923

Trạm y tế xã Hải Nam

37

36930

Trạm y tế xã Hải Hà

38

36971

Phòng khám Đa khoa CLC Tâm Phúc

39

36092

Phòng khám đa khoa Kim Thành

40

36942

Phòng khám đa khoa Đình Cự

Huyện Mỹ Lộc

1

36401

Trạm y tế xã Mỹ Hà

2

36403

Trạm y tế Xã Mỹ Tiến

3

36404

Trạm y tế xã Mỹ Hưng

4

36407

Trạm y tế xã Mỹ Trung

5

36409

Trạm y tế xã Mỹ Tân

6

36010

Trung tâm y tế huyện Mỹ Lộc

7

36015

Trạm y tế thị trấn Mỹ Lộc

8

36048

Bệnh xá BCHQS tỉnh Nam Định

9

36068

Phòng khám đa khoa An Nhiên

10

36402

Trạm y tế xã Mỹ Thuận

11

36400

Trạm y tế xã Mỹ Thắng

12

36406

Trạm y tế xã Mỹ Thịnh

13

36408

Trạm y tế xã Mỹ Phúc

14

36405

Trạm y tế xã Mỹ Thành

Huyện Nam Trực

1

36231

Trạm y tế Xã Nam Tiến

2

36232

Trạm y tế xã Nam Mỹ

3

36233

Trạm y tế xã Nam Dương

4

36234

Trạm y tế xã Đồng Sơn

5

36235

Trạm y tế xã Nam Toàn

6

36236

Trạm y tế xã Nam Thắng

7

36240

Trạm y tế xã Nghĩa An

8

36241

Trạm y tế xã Hồng Quang

9

36242

Trạm y tế xã Nam Cường

10

36243

Trạm y tế Xã Điền Xá

11

36244

Trạm y tế xã Nam Hoa

12

36245

Trạm y tế xã Nam Hồng

13

36248

Trạm y tế xã Nam Lợi

14

36249

Trạm y tế xã Nam Thái

15

36016

Trung tâm y tế huyện Nam Trực

16

36061

Phòng khám đa khoa - Công ty cổ phần dịch vụ Đức Sinh

17

36246

Trạm y tế thị trấn Nam Giang

18

36237

Trạm y tế xã Nam Hải

19

36230

Trạm y tế xã Tân Thịnh

20

36238

Trạm y tế xã Nam Thanh

21

36239

Trạm y tế xã Bình Minh

22

36247

Trạm y tế xã Nam Hùng

Huyện Nghĩa Hưng

1

36700

Trạm y tế xã Nghĩa Thái

2

36701

Trạm y tế xã Nghĩa Châu

3

36703

Trạm y tế xã Nghĩa Trung

4

36705

Trạm y tế xã Nghĩa Hồng

5

36707

Trạm y tế xã Nghĩa Bình

6

36708

Trạm y tế xã Nghĩa Hùng

7

36710

Trạm y tế xã Nghĩa Đồng

8

36711

Trạm y tế xã Nghĩa Thịnh

9

36713

Trạm y tế Xã Nam Điền

10

36715

Trạm y tế xã Nghĩa Thành

11

36716

Trạm y tế thị trấn Liễu Đề

12

36718

Trạm y tế xã Nghĩa Phú

13

36719

Trạm y tế xã Nghĩa Lâm

14

36720

Trạm y tế Thị trấn Quỹ Nhất

15

36722

Trạm y tế xã Nghĩa Lợi

16

36724

Trạm y tế TT Rạng Đông

17

36028

Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hưng (cơ sở tại xã Nghĩa Trung)

18

36030

Trung tâm y tế huyện Nghĩa Hưng (cơ sở tại xã Nghĩa Bình)

19

36712

Trạm y tế xã Nghĩa Phong

20

36704

Trạm y tế xã Nghĩa Sơn

21

36714

Trạm y tế xã Nghĩa Minh

22

36702

Trạm y tế xã Hoàng Nam

23

36072

Phòng Khám Đa Khoa Hà Thành

24

36706

Trạm y tế xã Nghĩa Tân

25

36721

Trạm y tế xã Nghĩa Hải

26

36969

Phòng khám đa khoa Nghĩa Hưng

27

36717

Trạm y tế xã Nghĩa Lạc

28

36959

Trạm Y tế xã Phúc Thắng

Huyện Trực Ninh

1

36956

Phòng khám Đa khoa Nam Đô - Hà Nội

2

36201

Trạm y tế xã Trực Mỹ

3

36202

Trạm y tế xã Trực Khang

4

36203

Trạm y tế TT Cát Thành

5

36205

Trạm y tế xã Việt Hùng

6

36206

Trạm y tế xã Trực Tuấn

7

36207

Trạm y tế xã Trực Đạo

8

36208

Trạm y tế xã Trực Thuận

9

36210

Trạm y tế xã Trực Chính

10

36211

Trạm y tế Xã Trung Đông

11

36212

Trạm y tế xã Phương Định

12

36214

Trạm y tế xã Trực Đại

13

36216

Trạm y tế xã Trực Thắng

14

36217

Trạm y tế xã Trực Cường

15

36219

Trạm y tế Thị trấn Ninh Cường

16

36020

Phòng khám đa khoa Trực Thái

17

36011

Trung tâm y tế huyện Trực Ninh

18

36213

Trạm y tế xã Liêm Hải

19

36204

Trạm y tế xã Trực Thanh

20

36215

Trạm y tế xã Trực Thái

21

36978

Phòng khám đa khoa KDH Trung Đông

22

36200

Trạm y tế xã Trực Hưng

23

36209

Trạm y tế xã Trực Nội

24

36218

Trạm y tế xã Trực Hùng

25

36937

Trạm y tế thị trấn Cổ Lễ

Huyện Vụ Bản

1

36600

Trạm y tế xã Vĩnh Hào

2

36601

Trạm y tế xã Liên Minh

3

36607

Trạm y tế xã Trung Thành

4

36608

Trạm y tế xã Minh Thuận

5

36609

Trạm y tế xã Tân Khánh

6

36610

Trạm y tế xã Cộng Hoà

7

36612

Trạm y tế xã Tân Thành

8

36613

Trạm y tế xã Tam Thanh

9

36614

Trạm y tế xã Liên Bảo

10

36616

Trạm y tế xã Minh Tân

11

36617

Trạm y tế xã Hiển Khánh

12

36035

Trung tâm y tế huyện Vụ Bản

13

36611

Trạm y tế xã Đại Thắng

14

36603

Trạm y tế xã Thành Lợi

15

36615

Trạm y tế thị trấn Gôi

16

36070

Phòng khám đa khoa Minh Tâm

17

36605

Trạm y tế xã Đại An

18

36073

Phòng khám ĐK Thái Thịnh

19

36960

Phòng khám đa khoa Thái Thịnh 2

20

36602

Trạm y tế xã Quang Trung

21

36606

Trạm y tế xã Hợp Hưng

22

36957

Phòng khám đa khoa An Nhiên 3

23

36604

Trạm y tế xã Kim Thái

Huyện Xuân Trường

1

36500

Trạm y tế xã Xuân Hoà

2

36501

Trạm y tế xã Xuân Tiến

3

36502

Trạm y tế xã Xuân Vinh

4

36503

Trạm y tế xã Xuân Trung

5

36504

Trạm y tế xã Xuân Bắc

6

36506

Trạm y tế xã Xuân Phú

7

36507

Trạm y tế xã Xuân Phong

8

36508

Trạm y tế xã Xuân Tân

9

36509

Trạm y tế xã Xuân Đài

10

36511

Trạm y tế xã Xuân Hồng

11

36512

Trạm y tế xã Thọ Nghiệp

12

36513

Trạm y tế xã Xuân Thượng

13

36515

Trạm y tế xã Xuân Phương

14

36516

Trạm y tế xã Xuân Kiên

15

36018

Trạm y tế xã Xuân Ngọc

16

36517

Trạm y tế TT Xuân Trường

17

36022

Trung tâm y tế huyện Xuân Trường

18

36510

Trạm y tế xã Xuân Thành

19

36935

Trạm y tế xã Xuân Thủy

20

36505

Trạm y tế xã Xuân Châu

21

36514

Trạm y tế xã Xuân Ninh

Huyện Ý Yên

1

36302

Trạm y tế xã Yên Khang

2

36304

Trạm y tế xã Yên Thọ

3

36305

Trạm y tế xã Yên Ninh

4

36306

Trạm y tế xã Yên Phúc

5

36308

Trạm y tế xã Yên Minh

6

36309

Trạm y tế xã Yên Cường

7

36312

Trạm y tế xã Yên Trị

8

36315

Trạm y tế xã Yên Dương

9

36316

Trạm y tế xã Yên Nghĩa

10

36317

Trạm y tế xã Yên Phú

11

36318

Trạm y tế xã Yên Lộc

12

36319

Trạm y tế xã Yên Nhân

13

36320

Trạm y tế xã Yên Bằng

14

36323

Trạm y tế xã Yên Lợi

15

36324

Trạm y tế xã Yên Chính

16

36325

Trạm y tế xã Yên Đồng

17

36326

Trạm y tế xã Yên Thành

18

36327

Trạm y tế xã Yên Lương

19

36329

Trạm y tế xã Yên Mỹ

20

36330

Trạm y tế xã Yên Quang

21

36332

Trạm y tế thị trấn Lâm

22

36311

Trạm y tế xã Yên Trung

23

36303

Trạm y tế xã Yên Tân

24

36314

Trạm y tế xã Yên Bình

25

36321

Trạm y tế xã Yên Hồng

26

36331

Trạm y tế xã Yên Khánh

27

36307

Trạm y tế xã Yên Thắng

28

36032

Trung Tâm y tế huyện ý Yên

29

36328

Trạm y tế xã Yên Hưng

30

36313

Trạm y tế xã Yên Phong

31

36301

Trạm y tế xã Yên Tiến

32

36091

Phòng khám đa khoa KDH Yên Bình

33

36310

Trạm y tế xã Yên Phương

Thành phố Nam Định

1

36110

Trạm y tế phường Vị Hoàng

2

36112

Trạm y tế phường Cửa Bắc

3

36113

Trạm y tế phường Bà Triệu

4

36115

Trạm y tế phường Phan Đình Phùng

5

36116

Trạm y tế phường Ngô Quyền

6

36117

Trạm y tế phường Trần Hưng Đạo

7

36118

Trạm y tế phường Trần Đăng Ninh

8

36120

Trạm y tế xã Nam Phong

9

36121

Trạm y tế xã Nam Vân

10

36931

Trạm y tế phường Thống Nhất

11

36932

Trạm y tế phường Trần Quang Khải

12

36933

Trạm y tế phường Cửa Nam

13

36001

Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định

14

36006

Phòng khám đa khoa Năng Tĩnh

15

36014

Bệnh viện Mắt tỉnh Nam Định

16

36042

Trạm y tế Công ty may Sông Hồng

17

36044

Bệnh viện phụ sản tỉnh Nam Định

18

36045

Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Nam Định

19

36047

Bệnh viện Nội tiết tỉnh Nam Định

20

36054

Bệnh viện đa khoa Ngọc Bích

21

36057

Bệnh viện nhi tỉnh Nam Định

22

36102

Trạm y tế phường Lộc Vượng

23

36103

Trạm y tế xã Lộc An

24

36104

Trạm y tế phường Lộc Hạ

25

36105

Trạm y tế phường Văn Miếu

26

36107

Trạm y tế phường Hạ Long

27

36109

Trạm y tế phường Vị Xuyên

28

36941

Phòng khám đa khoa Đông Đô

29

36111

Trạm y tế phường Quang Trung

30

36060

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định

31

36007

Trạm y tế Công ty CP May Nam Định

32

36055

Phòng khám đa khoa cao cấp Sông Hồng

33

36046

Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định

34

36038

Bệnh viên đa khoa Công an tỉnh Nam Định

35

36056

Bệnh viện đa khoa Sài Gòn - Nam Định

36

36053

Phòng khám đa khoa Hồng Phúc

37

36059

Bệnh viện tâm thần tỉnh Nam Định

38

36936

Trạm y tế Công ty Youngone

39

36008

Trạm y tế Công ty dệt Lụa Nam Định

40

36041

Trung tâm y tế Thành phố Nam Định

41

36004

Phòng khám đa khoa Hoàng Ngân

42

36009

Trạm y tế Tổng công ty cổ phần dệt may Nam Định

43

36100

Trạm y tế Phường Mỹ Xá

44

36101

Trạm y tế Phường Lộc Hoà

45

36108

Trạm y tế phường Trần Tế Xương

46

36114

Trạm y tế phường Nguyễn Du

47

36119

Trạm y tế phường Năng Tĩnh

48

36079

Bệnh viện da liễu tỉnh Nam Định

49

36106

Trạm y tế phường Trường Thi

50

36058

Phòng khám đa khoa Việt Mỹ

51

36095

Bệnh Viện Mắt Hà Nội - Nam Định

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

DMCA.com Protection Status