Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tra cứu mã bệnh viện tại Cao Bằng

  Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Cao Bằng.

ma benh vien cao bangTỉnh Cao Bằng

STT

Mã CSKCB

Tên Cơ Sở Khám Chữa Bệnh

Huyện Bảo Lạc

1

04042

Trạm y tế thị trấn Bảo Lạc

2

04043

Trạm y tế xã Cốc Pàng

3

04044

Trạm y tế xã Thượng Hà

4

04048

Trạm y tế xã Xuân Trường

5

04050

Trạm y tế xã Phan Thanh

6

04052

Trạm y tế xã Hưng Đạo

7

04053

Trạm y tế xã Huy Giáp

8

04055

Trạm y tế xã Sơn Lộ

9

04269

Trạm y tế xã Sơn Lập

10

04270

Trạm y tế xã Kim Cúc

11

04046

Trạm y tế xã Bảo Toàn

12

04054

Trạm y tế xã Đình Phùng

13

04045

Trạm y tế xã Cô Ba

14

04051

Trạm y tế xã Hồng An

15

04049

Trạm y tế xã Hồng Trị

16

04047

Trạm y tế xã Khánh Xuân

17

04002

Trung tâm y tế huyện Bảo Lạc

18

04268

Trạm y tế xã Hưng Thịnh

19

04250

Phòng khám đa khoa khu vực Bản Ngà

Huyện Bảo Lâm

1

04032

Trạm y tế xã Đức Hạnh

2

04033

Trạm y tế xã Lý Bôn

3

04034

Trạm y tế xã Nam Quang

4

04035

Trạm y tế xã Vĩnh Quang

5

04040

Trạm y tế xã Thái Học

6

04041

Trạm y tế xã Yên Thổ

7

04038

Trạm y tế xã Vĩnh Phong

8

04217

Trạm y tế xã Nam Cao

9

04012

Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm

10

04036

Trạm y tế xã Quảng Lâm

11

04039

Trạm y tế xã Mông Ân

12

04218

Trạm y tế xã Thạch Lâm

13

04216

Trạm y tế xã Thái Sơn

Huyện Hạ Lang

1

04011

Trung tâm y tế huyện Hạ Lang

2

04113

Trạm y tế xã Minh Long

3

04114

Trạm y tế xã Lý Quốc

4

04116

Trạm y tế xã Đồng Loan

5

04118

Trạm y tế xã Kim Loan

6

04122

Trạm y tế xã Vinh Quý

7

04126

Trạm y tế xã Thị Hoa

8

04117

Trạm y tế xã Đức Quang

9

04123

Trạm y tế xã Thống Nhất

10

04124

Trạm y tế xã Cô Ngân

11

04119

Trạm y tế xã Quang Long

12

04120

Trạm y tế xã An Lạc

13

04115

Trạm y tế xã Thắng Lợi

Huyện Hà Quảng

1

04004

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng

2

04271

Trạm y tế xã Cần Nông

3

04061

Trạm y tế xã Ngọc Động

4

04062

Trạm y tế xã Yên Sơn

5

04063

Trạm y tế xã Lương Can

6

04068

Trạm y tế xã Trường Hà

7

04072

Trạm y tế xã Nội Thôn

8

04076

Trạm y tế thị trấn Xuân Hòa

9

04079

Trạm y tế xã Quý Quân

10

04056

Trạm y tế thị trấn Thông Nông

11

04082

Trạm y tế xã Ngọc Đào

12

04059

Trạm y tế xã Lương Thông

13

04003

Trung tâm y tế huyện Hà Quảng

14

04064

Trạm y tế xã Thanh Long

15

04060

Trạm y tế xã Đa Thông

16

04057

Trạm y tế xã Cần Yên

17

04074

Trạm y tế xã Sóc Hà

18

04075

Trạm y tế xã Thượng Thôn

19

04070

Trạm y tế xã Cải Viên

20

04080

Trạm y tế xã Mã Ba

21

04066

Trạm y tế xã Lũng Nặm

22

04073

Trạm y tế xã Tổng Cọt

23

04077

Trạm y tế xã Hồng Sỹ

Huyện Hòa An

1

04008

Trung tâm y tế huyện Hòa An

2

04155

Trạm y tế xã Nam Tuấn

3

04157

Trạm y tế xã Đại Tiến

4

04159

Trạm y tế xã Ngũ lão

5

04160

Trạm y tế xã Trương Lương

6

04164

Trạm y tế xã Hồng Việt

7

04167

Trạm y tế xã Hoàng Tung

8

04172

Trạm y tế xã Bình Dương

9

04173

Trạm y tế xã Lê Chung

10

04176

Trạm y tế xã Hồng Nam

11

04162

Trạm y tế xã Nguyễn Huệ

12

04158

Trạm y tế xã Đức Long

13

04171

Trạm y tế xã Bạch Đằng

14

04153

Trạm y tế thị trấn Nước Hai

15

04154

Trạm y tế xã Dân Chủ

16

04169

Trạm y tế xã Quang Trung

Huyện Nguyên Bình

1

04178

Trạm y tế thị trấn Tĩnh Túc

2

04179

Trạm y tế xã Yên Lạc

3

04184

Trạm y tế xã Minh Tâm

4

04185

Trạm y tế xã Thể Dục

5

04187

Trạm y tế xã Mai Long

6

04190

Trạm y tế xã Hoa Thám

7

04192

Trạm y tế xã Quang Thành

8

04193

Trạm y tế xã Tam Kim

9

04194

Trạm y tế xã Thành Công

10

04195

Trạm y tế xã Thịnh Vượng

11

04183

Trạm y tế xã Vũ Nông

12

04189

Trạm y tế xã Vũ Minh

13

04255

Phòng khám đa khoa khu vực Phja Đén

14

04196

Trạm y tế xã Hưng Đạo

15

04016

Bệnh viện Tĩnh Túc

16

04191

Trạm y tế xã Phan Thanh

17

04181

Trạm y tế xã Ca Thành

18

04007

Trung tâm y tế huyện Nguyên Bình

19

04180

Trạm y tế xã Triệu Nguyên

Huyện Quảng Hòa

1

04009

Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Hòa

2

04013

Trung tâm y tế huyện Quảng Hòa

3

04127

Trạm Y tế thị trấn Quảng Uyên

4

04129

Trạm y tế xã Quảng Hưng

5

04136

Trạm y tế xã Phúc Sen

6

04137

Trạm y tế xã Chí Thảo

7

04138

Trạm y tế xã Tự Do

8

04143

Trạm y tế xã Hạnh Phúc

9

04144

Trạm y tế thị trấn Tà Lùng

10

04148

Trạm y tế xã Đại Sơn

11

04150

Trạm y tế xã Tiên Thành

12

04152

Trạm y tế xã Mỹ Hưng

13

04147

Trạm y tế xã Cách Linh

14

04093

Trạm y tế xã Quốc Toản

15

04145

Trạm y tế xã Bế Văn Đàn

16

04140

Trạm y tế xã Hồng Quang

17

04151

Trạm y tế thị trấn Hòa Thuận

18

04141

Trạm y tế xã Ngọc Động

19

04134

Trạm y tế xã Cai Bộ

20

04128

Trạm y tế xã Phi Hải

21

04133

Trạm y tế xã Độc Lập

Huyện Thạch An

1

04199

Trạm y tế xã Kim Đồng

2

04200

Trạm y tế xã Minh Khai

3

04202

Trạm y tế xã Đức Thông

4

04203

Trạm y tế xã Thái Cường

5

04204

Trạm y tế xã Vân Trình

6

04205

Trạm y tế xã Thụy Hùng

7

04209

Trạm y tế xã Đức Long

8

04212

Trạm y tế xã Đức Xuân

9

04010

Trung tâm y tế huyện Thạch An

10

04198

Trạm y tế xã Canh Tân

11

04206

Trạm y tế xã Quang Trọng

12

04207

Trạm y tế xã Trọng Con

13

04211

Trạm y tế xã Lê Lợi

14

04197

Trạm y tế thị trấn Đông Khê

15

04208

Trạm y tế xã Lê Lai

Huyện Trùng Khánh

1

04006

Bệnh viện Đa khoa huyện Trùng Khánh

2

04090

Trạm y tế xã Quang Trung

3

04094

Trạm y tế thị trấn Trùng Khánh

4

04095

Trạm y tế xã Ngọc Khê

5

04096

Trạm y tế xã Phong Nậm

6

04101

Trạm y tế xã Khâm Thành

7

04103

Trạm y tế xã Lăng Hiếu

8

04107

Trạm y tế xã Trung Phúc

9

04108

Trạm y tế xã Cao Thăng

10

04109

Trạm y tế xã Đức Hồng

11

04272

Trạm y tế xã Ngọc Côn

12

04084

Trạm y tế thị trấn Trà Lĩnh

13

04086

Trạm y tế xã Tri Phương

14

04088

Trạm y tế xã Quang Vinh

15

04089

Trạm y tế xã Xuân Nội

16

04092

Trạm y tế xã Cao Chương

17

04102

Trạm y tế xã Chí Viễn

18

04110

Trạm y tế xã Đoài Dương

19

04100

Trạm y tế xã Đàm Thủy

20

04087

Trạm y tế xã Quang Hán

21

04098

Trạm y tế xã Đình Phong

22

04005

Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh

23

04104

Trạm y tế xã Phong Châu

Thành phố Cao Bằng

1

04014

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

2

04015

Bệnh viện y học cổ truyền

3

04019

Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng

4

04025

Trạm y tế phường Sông Bằng

5

04027

Trạm y tế phường Tân Giang

6

04031

Trạm y tế phường Duyệt Trung

7

04166

Trạm y tế xã Vĩnh Quang

8

04170

Trạm y tế xã Hưng Đạo

9

04024

Trạm y tế phường Sông Hiến

10

04001

Trung tâm y tế thành phố Cao Bằng

11

04223

Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Cao Bằng

12

04222

Bệnh xá Công an tỉnh Cao Bằng

13

04029

Trạm y tế phường Đề Thám

14

04175

Trạm y tế xã Chu Trinh

15

04028

Trạm y tế phường Ngọc Xuân

16

04026

Trạm y tế phường Hợp Giang

17

04022

Phòng khám Đa khoa Hồng Đức

18

04030

Trạm y tế phường Hòa Chung

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

DMCA.com Protection Status