Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tra cứu mã bệnh viện tại Sơn La

 Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Sơn La.

ma benh vien son la


Tỉnh Sơn La

STT

Mã CSKCB

Tên Cơ Sở Khám Chữa Bệnh

Huyện Bắc Yên

1

14093

Trạm y tế Thị trấn Bắc Yên

2

14094

Trạm y tế xã Phiêng Ban

3

14097

Trạm y tế xã Tà Xùa

4

14098

Trạm y tế xã Pắc Ngà

5

14100

Trạm y tế xã Chim Vàn

6

14102

Trạm y tế xã Song Pe

7

14103

Trạm y tế xã Hồng Ngài

8

14104

Trạm y tế xã Tạ Khoa

9

14105

Trạm y tế xã Phiêng Côn

10

14106

Trạm y tế xã Chiềng Sại

11

14233

Trạm y tế xã Hua Nhàn

12

14232

Trạm y tế xã Háng Đồng

13

14096

Trạm y tế xã Xím Vàng

14

14248

Trạm y tế xã Làng Chếu

15

14095

Trạm y tế xã Hang Chú

16

14101

Trạm y tế xã Mường Khoa

17

14010

Bệnh viện đa khoa Bắc Yên

Huyện Mai Sơn

1

14019

Bệnh Viện Phổi Tỉnh Sơn La

2

14176

Trạm y tế Thị trấn Hát Lót

3

14177

Trạm y tế xã Chiềng Sung

4

14178

Trạm y tế xã Mường Bằng

5

14179

Trạm y tế xã Chiềng Chăn

6

14181

Trạm y tế xã Chiềng Ban

7

14184

Trạm y tế xã Chiềng Chung

8

14187

Trạm y tế xã Cò Nòi

9

14188

Trạm y tế xã Chiềng Nơi

10

14190

Trạm y tế xã Chiềng Dong

11

14192

Trạm y tế xã Chiềng Ve

12

14193

Trạm y tế xã Chiềng Lương

13

14195

Trạm y tế xã Nà ớt

14

14196

Trạm y tế xã Tà Hộc

15

14194

Trạm y tế xã Phiêng Pằn

16

14182

Trạm y tế xã Chiềng Mung

17

14251

Trạm Y tế xã Mường Chanh

18

14252

Trạm Y tế xã Phiêng Cằm

19

14253

Trạm Y tế xã Chiềng Mai

20

14002

Bệnh viện đa khoa Mai Sơn

21

14186

Trạm y tế xã Hát Lót

22

14234

Trạm y tế xã Nà Bó

23

14183

Trạm y tế xã Mường Bon

24

14191

Trạm y tế xã Chiềng Kheo

Huyện Mộc Châu

1

14134

Trạm y tế Thị trấn Mộc Châu

2

14135

Trạm y tế Thị trấn NT Mộc Châu

3

14136

Trạm y tế xã Chiềng Sơn

4

14137

Trạm y tế xã Tân Hợp

5

14140

Trạm y tế xã Tân Lập

6

14141

Trạm y tế xã Nà Mường

7

14142

Trạm y tế xã Tà Lại

8

14145

Trạm y tế xã Chiềng Hắc

9

14146

Trạm y tế xã Hua Păng

10

14149

Trạm y tế xã Chiềng Khừa

11

14151

Trạm y tế xã Đông Sang

12

14156

Trạm y tế xã Lóng Sập

13

14150

Trạm y tế xã Mường Sang

14

14003

Bệnh viện đa khoa Mộc châu

15

14138

Trạm y tế xã Qui Hướng

16

14152

Trạm y tế xã Phiêng Luông

Huyện Mường La

1

14009

Bệnh viện đa khoa Mường La

2

14077

Trạm y tế Thị trấn ít Ong

3

14080

Trạm y tế xã Hua Trai

4

14081

Trạm y tế xã Ngọc Chiến

5

14082

Trạm y tế xã Mường Trai

6

14083

Trạm y tế xã Nặm Păm

7

14085

Trạm y tế xã Chiềng Ân

8

14086

Trạm y tế xã Pi Toong

9

14088

Trạm y tế xã Tạ Bú

10

14089

Trạm y tế xã Chiềng San

11

14090

Trạm y tế xã Mường Bú

12

14091

Trạm y tế xã Chiềng Hoa

13

14092

Trạm y tế xã Mường Chùm

14

14084

Trạm y tế xã Chiềng Muôn

15

14078

Trạm y tế xã Nậm Giôn

16

14079

Trạm y tế xã Chiềng Lao

17

14087

Trạm y tế xã Chiềng Công

Huyện Phú Yến

1

14107

Trạm y tế Thị trấn Phù Yên

2

14109

Trạm y tế xã Mường Thải

3

14110

Trạm y tế xã Mường Cơi

4

14112

Trạm y tế xã Huy Bắc

5

14116

Trạm y tế xã Tường Phù

6

14117

Trạm y tế xã Huy Hạ

7

14120

Trạm y tế xã Suối Bau

8

14121

Trạm y tế xã Huy Tường

9

14123

Trạm y tế xã Sập Xa

10

14124

Trạm y tế xã Tường Thượng

11

14125

Trạm y tế xã Tường Tiến

12

14127

Trạm y tế xã Tường Hạ

13

14128

Trạm y tế xã Kim Bon

14

14129

Trạm y tế xã Mường Bang

15

14130

Trạm y tế xã Đá Đỏ

16

14131

Trạm y tế xã Tân Phong

17

14132

Trạm y tế xã Nam Phong

18

14115

Trạm y tế xã Gia Phù

19

14118

Trạm y tế xã Huy Tân

20

14241

Trạm Y tế xã Tân Lang

21

14255

Phòng khám Đa khoa Hải Hùng

22

14113

Trạm y tế xã Huy Thượng

23

14004

Bệnh viện đa khoa huyện Phù yên

24

14254

Trạm Y tế xã Mường Do

25

14108

Trạm y tế xã Suối Tọ

26

14119

Trạm y tế xã Mường Lang

27

14126

Trạm y tế xã Tường Phong

28

14133

Trạm y tế xã Bắc Phong

29

14111

Trạm y tế xã Quang Huy

Huyện Quỳnh Nhai

1

14036

Trạm y tế xã Cà Nàng

2

14037

Trạm y tế xã Chiềng Khay

3

14041

Trạm y tế xã Chiềng Ơn

4

14043

Trạm y tế xã Chiềng Bằng

5

14044

Trạm y tế xã Mường Sại

6

14045

Trạm y tế xã Nậm ét

7

14047

Trạm y tế xã Chiềng Khoang

8

14035

Trạm y tế xã Mường Chiên

9

14008

Bệnh viện đa khoa Quỳnh Nhai

10

14038

Trạm y tế xã Pá Ma Pha Khinh

11

14243

Trạm Y Tế Xã Mường Giôn

12

14042

Trạm y tế xã Mường Giàng

Huyện Sông Mã

1

14244

Trạm Y tế xã Chiềng Khương

2

14245

Trạm y tế xã mường lầm

3

14199

Trạm y tế xã Pú Bẩu

4

14201

Trạm y tế xã Chiềng En

5

14204

Trạm y tế xã Đứa Mòn

6

14205

Trạm y tế xã Yên Hưng

7

14206

Trạm y tế xã Chiềng Sơ

8

14207

Trạm y tế xã Nà Nghịu

9

14208

Trạm y tế xã Nậm Mằn

10

14210

Trạm y tế xã Chiềng Cang

11

14211

Trạm y tế xã Huổi Một

12

14212

Trạm y tế xã Mường Sai

13

14213

Trạm y tế xã Mường Cai

14

14214

Trạm y tế xã Mường Hung

15

14197

Trạm y tế Thị trấn Sông Mã

16

14200

Trạm y tế xã Chiềng Phung

17

14198

Trạm y tế xã Bó Sinh

18

14203

Trạm y tế xã Nậm Ty

19

14209

Trạm y tế xã Chiềng Khoong

20

14007

Bệnh viện đa khoa Sông Mã

Huyện Sốp Cộp

1

14222

Trạm y tế xã Mường Và

2

14015

Bệnh viện đa khoa Sốp Cộp

3

14216

Trạm y tế xã Sam Kha

4

14217

Trạm y tế xã Púng Bánh

5

14218

Trạm y tế xã Sốp Cộp

6

14219

Trạm y tế xã Dồm Cang

7

14220

Trạm y tế xã Nậm Lạnh

8

14223

Trạm y tế xã Mường Lạn

9

97217

Bệnh xá Đoàn 326/QK2

10

14221

Trạm y tế xã Mường Lèo

Huyện Thuận Châu

1

14048

Trạm y tế Thị trấn Thuận Châu

2

14050

Trạm y tế xã Mường é

3

14051

Trạm y tế xã Chiềng Pha

4

14052

Trạm y tế xã Chiềng La

5

14053

Trạm y tế xã Chiềng Ngàm

6

14054

Trạm y tế xã Liệp Tè

7

14055

Trạm y tế xã é Tòng

8

14058

Trạm y tế xã Chiềng Ly

9

14059

Trạm y tế xã Nong Lay

10

14060

Trạm y tế xã Mường Khiêng

11

14061

Trạm y tế xã Mường Bám

12

14062

Trạm y tế xã Long Hẹ

13

14063

Trạm y tế xã Chiềng Bôm

14

14065

Trạm y tế xã Tông Lạnh

15

14066

Trạm y tế xã Tông Cọ

16

14067

Trạm y tế xã Bó Mười

17

14070

Trạm y tế xã Chiềng Pấc

18

14072

Trạm y tế xã Bon Phặng

19

14073

Trạm y tế xã Co Tòng

20

14074

Trạm y tế xã Muổi Nọi

21

14075

Trạm y tế xã Pá Lông

22

14076

Trạm y tế xã Bản Lầm

23

14057

Trạm y tế xã Phổng Lăng

24

14064

Trạm y tế xã Thôm Mòn

25

14005

Bệnh viện đa khoa Thuận Châu

26

14249

Trạm y tế xã Co Mạ

27

14049

Trạm y tế xã Phổng Lái

28

14056

Trạm y tế xã Phổng Lập

29

14071

Trạm y tế xã Nậm Lầu

30

14069

Trạm y tế xã Púng Tra

Huyện Vân Hồ

1

14139

Trạm y tế xã Suối Bàng

2

14144

Trạm y tế xã Liên Hoà

3

14147

Trạm y tế xã Tô Múa

4

14148

Trạm y tế xã Mường Tè

5

14153

Trạm y tế xã Chiềng Khoa

6

14154

Trạm y tế xã Mường Men

7

14155

Trạm y tế xã Quang Minh

8

14158

Trạm y tế xã Lóng Luông

9

14159

Trạm y tế xã Chiềng Yên

10

14228

Trạm y tế xã Tân Xuân

11

14160

Trạm y tế xã Xuân Nha

12

14011

Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên Mộc Châu

13

14143

Trạm y tế xã Song Khủa

14

14157

Trạm y tế xã Vân Hồ

15

14229

Trạm y tế xã Chiềng Xuân

Huyện Yên Châu

1

14006

Bệnh viện đa khoa Yên Châu

2

14161

Trạm y tế Thị trấn Yên Châu

3

14162

Trạm y tế xã Chiềng Đông

4

14165

Trạm y tế xã Chiềng Pằn

5

14166

Trạm y tế xã Viêng Lán

6

14167

Trạm y tế xã Chiềng Hặc

7

14169

Trạm y tế xã Chiềng On

8

14170

Trạm y tế xã Yên Sơn

9

14171

Trạm y tế xã Chiềng Khoi

10

14172

Trạm y tế xã Tú Nang

11

14173

Trạm y tế xã Lóng Phiêng

12

14175

Trạm y tế xã Chiềng Tương

13

14163

Trạm y tế xã SặpVạt

14

14250

Trạm y tế xã Phiêng Khoài

15

14164

Trạm y tế xã Chiềng Sàng

16

14168

Trạm y tế xã Mường Lựm

Thành phố Sơn La

1

14247

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BÌNH MINH

2

14001

Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La

3

14013

Bệnh viện 6

4

14017

Bệnh viện y dược cổ truyền

5

14018

Bệnh viện Phục hồi chức năng

6

14022

Bệnh viện Phong và Da liễu

7

14023

Trạm y tế phường Chiềng Lề

8

14024

Trạm y tế phường Tô Hiệu

9

14025

Trạm y tế phường Quyết Thắng

10

14026

Trạm y tế phường Quyết Tâm

11

14027

Trạm y tế xã Chiềng Cọ

12

14028

Trạm y tế xã Chiềng Đen

13

14030

Trạm y tế phường Chiềng An

14

14031

Trạm y tế phường Chiềng Cơi

15

14032

Trạm y tế xã Chiềng Ngần

16

14033

Trạm y tế xã Hua La

17

14034

Trạm y tế phường Chiềng Sinh

18

14230

Trung tâm y tế thành phố Sơn La

19

14239

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La

20

14240

Bệnh viện đa khoa Cuộc sống

21

14021

Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La

22

14029

Trạm y tế xã Chiềng Xôm

23

14020

Bệnh viện Nội tiết

24

14246

Bệnh xá công an tỉnh sơn la

25

14256

Phòng Khám Đa Khoa Tâm Bình

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

DMCA.com Protection Status