Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tra cứu mã bệnh viện tại Hòa Bình

 Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Hòa Bình.

mã bệnh viện hòa bình


Tỉnh Hòa Bình

STT

Mã CSKCB

Tên Cơ Sở Khám Chữa Bệnh

Huyện Lương Sơn

1

17005

Trung tâm y tế huyện Lương Sơn

2

17073

Trạm y tế thị trấn Lương Sơn

3

17079

Trạm y tế xã Lâm Sơn

4

17080

Trạm y tế xã Hòa Sơn

5

17082

Trạm y tế xã Tân Vinh

6

17083

Trạm y tế xã Nhuận Trạch

7

17085

Trạm y tế xã Cư Yên

8

17086

Trạm y tế xã Cao Sơn

9

17088

Trạm y tế xã Liên Sơn

10

17101

Trạm y tế xã Cao Dương

11

17112

Trạm y tế xã Thanh Sơn

12

17114

Trạm y tế xã Thanh Cao

13

17257

Phòng khám đa khoa KV Đường 21

14

17266

Bệnh viện Nam Lương Sơn (Thuộc CN Cty TNHH KCB Hà Nội Hight Quality)

Huyện Đà Bắc

1

17006

Trung tâm y tế huyện Đà Bắc

2

17042

Trạm y tế thị Trấn Đà bắc

3

17044

Trạm y tế xã Nánh Nghê

4

17045

Trạm y tế xã Giáp Đắt

5

17047

Trạm y tế xã Mường Chiềng

6

17048

Trạm y tế xã Tân Pheo

7

17049

Trạm y tế xã Đồng Chum

8

17050

Trạm y tế xã Tân Minh

9

17051

Trạm y tế xã Đoàn Kết

10

17052

Trạm y tế xã Đồng Ruộng

11

17054

Trạm y tế xã Tu Lý

12

17055

Trạm y tế Xã Trung Thành

13

17056

Trạm y tế xã Yên Hòa

14

17057

Trạm y tế xã Cao Sơn

15

17058

Trạm y tế xã Toàn Sơn

16

17060

Trạm y tế xã Hiền Lương

17

17061

Trạm y tế xã Tiền Phong

18

17062

Trạm y tế xã Vầy Nưa

Huyện Cao Phong

1

17007

Trung tâm y tế huyện Cao Phong

2

17128

Trạm y tế Thị trấn Cao Phong

3

17129

Trạm y tế xã Bình Thanh

4

17130

Trạm y tế xã Thung Nai

5

17131

Trạm y tế xã Bắc Phong

6

17132

Trạm y tế xã Thu Phong

7

17134

Trạm y tế xã Hợp Phong

8

17135

Trạm y tế xã Tây Phong

9

17137

Trạm y tế xã Dũng Phong

10

17138

Trạm y tế xã Nam Phong

11

17139

Trạm y tế xã Thạch Yên

Huyện Mai Châu

1

17008

Trung tâm y tế huyện Mai Châu

2

17059

Trạm y tế xã Tân Thành

3

17165

Trạm y tế thị trấn Mai Châu

4

17166

Trạm y tế xã  Sơn Thủy

5

17168

Trạm y tế xã Pà Cò

6

17169

Trạm y tế xã Hang Kia

7

17171

Trạm y tế xã  Đồng Tân

8

17173

Trạm y tế xã Cun Pheo

9

17174

Trạm y tế xã Bao La

10

17176

Trạm y tế xã Tòng Đậu

11

17179

Trạm y tế xã Nà Phòn

12

17180

Trạm y tế xã Xăm Khòe

13

17181

Trạm y tế xã Chiềng Châu

14

17182

Trạm y tế xã Mai Hạ

15

17183

Trạm y tế xã Thành Sơn

16

17184

Trạm y tế xã Mai Hịch

17

17186

Trạm y tế xã Vạn Mai

18

17267

Phòng khám đa khoa tư nhân Chúc Dần

Huyện Tân Lạc

1

17009

Trung tâm y tế huyện Tân Lạc

2

17141

Trạm y tế Thị trấn Mãn Đức

3

17143

Trạm y tế Xã Suối Hoa

4

17144

Trạm y tế xã Phú Vinh

5

17145

Trạm y tế xã Phú Cường

6

17146

Trạm y tế xã Mỹ Hòa

7

17148

Trạm y tế xã Phong Phú

8

17149

Trạm y tế xã Quyết Chiến

9

17153

Trạm y tế xã Tử Nê

10

17154

Trạm y tế xã Thanh Hối

11

17155

Trạm y tế xã Ngọc Mỹ

12

17156

Trạm y tế xã Đông Lai

13

17158

Trạm y tế xã Văn Sơn

14

17160

Trạm y tế xã Nhân Mỹ

15

17162

Trạm y tế xã Lỗ Sơn

16

17163

Trạm y tế xã Ngổ Luông

17

17164

Trạm y tế xã Gia Mô

Huyện Lạc Sơn

1

17010

Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn

2

17187

Trạm y tế thị trấn Vụ Bản

3

17188

Trạm y tế xã Quý Hòa

4

17189

Trạm y tế xã Miền Đồi

5

17190

Trạm y tế xã Mỹ Thành

6

17191

Trạm y tế xã Tuân Đạo

7

17192

Trạm y tế xã Văn Nghĩa

8

17193

Trạm y tế xã Văn Sơn

9

17194

Trạm y tế xã Tân Lập

10

17195

Trạm y tế xã Nhân Nghĩa

11

17196

Trạm y tế xã Thượng Cốc

12

17199

Trạm y tế xã Xuất Hóa

13

17200

Trạm y tế xã Yên Phú

14

17201

Trạm y tế xã Bình Hẻm

15

17202

Trạm y tế Xã Quyết Thắng

16

17205

Trạm y tế xã Định Cư

17

17206

Trạm y tế Xã Chí Đạo

18

17208

Trạm y tế xã Ngọc Sơn

19

17209

Trạm y tế xã Hương Nhượng

20

17210

Trạm y tế xã Vũ Bình

21

17211

Trạm y tế xã Tự Do

22

17212

Trạm y tế xã Yên Nghiệp

23

17213

Trạm y tế xã Tân Mỹ

24

17214

Trạm y tế xã Ân Nghĩa

25

17215

Trạm y tế xã Ngọc Lâu

Huyện Yên Thủy

1

17011

Trung tâm y tế huyện Yên Thủy

2

17216

Trạm y tế thị trấn Hàng Trạm

3

17217

Trạm y tế xã Lạc Sỹ

4

17219

Trạm y tế xã Lạc Lương

5

17220

Trạm y tế xã Bảo Hiệu

6

17221

Trạm y tế xã Đa Phúc

7

17222

Trạm y tế xã Hữu Lợi

8

17223

Trạm y tế xã Lạc Thịnh

9

17225

Trạm y tế xã Đoàn Kết

10

17226

Trạm y tế xã Phú Lai

11

17227

Trạm y tế xã Yên Trị

12

17228

Trạm y tế xã Ngọc Lương

13

17271

PK Đa Khoa Tư Nhân Yên Thủy

Huyện Kim Bôi

1

17012

Trung tâm y tế huyện Kim Bôi

2

17091

Trạm y tế Thị trấn Bo

3

17093

Trạm y tế xã Đú Sáng

4

17095

Trạm y tế xã Bình Sơn

5

17098

Trạm y tế xã Tú Sơn

6

17099

Trạm y tế xã Hùng Sơn

7

17100

Trạm y tế Xã Vĩnh Tiến

8

17103

Trạm y tế xã Đông Bắc

9

17107

Trạm y tế xã Vĩnh Đồng

10

17109

Trạm y tế Xã  Xuân Thủy

11

17111

Trạm y tế xã Hợp Tiến

12

17117

Trạm y tế xã Kim Lập

13

17120

Trạm y tế xã Kim Bôi

14

17121

Trạm y tế xã Nam Thượng

15

17124

Trạm y tế xã Cuối Hạ

16

17125

Trạm y tế xã Sào Báy

17

17126

Trạm y tế xã Mỵ Hòa

18

17127

Trạm y tế xã Nuông Dăm

Huyện Lạc Thủy

1

17013

Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy

2

17123

Trạm y tế thị trấn Ba Hàng Đồi

3

17229

Trạm y tế thị trấn Chi Nê

4

17230

Trạm y tế xã Phú Nghĩa

5

17231

Trạm y tế xã Phú Thành

6

17233

Trạm y tế xã Hưng Thi

7

17235

Trạm y tế xã Thống Nhất

8

17236

Trạm y tế xã Khoan Dụ

9

17238

Trạm y tế xã Đồng Tâm

10

17239

Trạm y tế xã Yên Bồng

11

17241

Trạm y tế xã An Bình

Thành phố Hòa Bình

1

17065

Trạm y tế xã Thịnh Minh

2

17067

Trạm y tế xã Quang Tiến

3

17069

Trạm y tế xã Mông Hóa

4

17071

Trạm y tế Xã Trung Minh

5

17072

Trạm y tế xã Độc Lập

6

17001

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình

7

17018

Bệnh viện Y học Cổ truyền

8

17028

Trạm y tế xã Hòa Bình

9

17029

Trạm y tế phường Tân Hòa

10

17030

Trạm y tế phường Thịnh Lang

11

17031

Trạm y tế phường Hữu Nghị

12

17032

Trạm y tế phường Tân Thịnh

13

17033

Trạm y tế phường Đồng Tiến

14

17034

Trạm y tế phường Phương Lâm

15

17036

Trạm y tế xã Yên Mông

16

17038

Trạm y tế Phường Dân Chủ

17

17040

Trạm y tế Phường Thái Bình

18

17265

Phòng khám đa khoa tư nhân Hoàng Long (Thuộc Cty TNHH Vũ Long Hòa Binh)

19

17037

Trạm y tế xã Sủ Ngòi

20

17270

Phòng khám đa khoa Bảo Quân (thuộc Cty TNHH một thành viên y tế Bảo Quân)

21

17314

Bệnh viện dã chiến số 1 điều trị bệnh nhân COVID-19 - Trung tâm y tế thành phố Hòa Bình cơ sở 2

22

17264

Phòng khám đa khoa SEPEN TRUNG Tây Bắc (Thuộc Công ty cổ phần y dược học cổ truyền Hòa Bình)

23

17014

Ban Bảo vệ CSSK cán bộ

24

17242

Phòng khám đa khoa Thái Bình (Thuộc công ty cổ phần y dược học dân tộc Hòa Bình)

25

17003

Trung tâm y tế Thành phố Hòa Bình (cơ sở 1)

26

17273

Phòng khám đa khoa Tây Tiến (thuộc Công ty TNHH Dược và TBYT Hồng Anh)

27

17041

Trạm y tế Phường Thống Nhất

28

17063

Trạm y tế Phường Kỳ Sơn

29

17272

Phòng khám đa khoa (Thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình)

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

DMCA.com Protection Status