Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tra cứu mã bệnh viện tại Phú Thọ

 Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Phú Thọ.

mã bệnh viện tại phú thọ


Tỉnh Phú Thọ

STT

Mã CSKCB

Tên Cơ Sở Khám Chữa Bệnh

Huyện Cẩm Khê

1

25367

Trạm y tế xã Minh Tân

2

25203

Trạm y tế xã Phượng Vĩ

3

25205

Trạm y tế xã Thụy Liễu

4

25209

Trạm y tế xã Tùng Khê

5

25011

Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê

6

25210

Trạm y tế xã Tam Sơn

7

25211

Trạm y tế xã Văn Bán

8

25214

Trạm y tế xã Xương Thịnh

9

25215

Trạm y tế xã Phú Khê

10

25217

Trạm y tế xã Yên Tập

11

25218

Trạm y tế xã Hương Lung

12

25219

Trạm y tế xã Tạ Xá

13

25222

Trạm y tế xã Chương Xá

14

25224

Trạm y tế xã Văn Khúc

15

25225

Trạm y tế xã Yên Dưỡng

16

25368

Trạm Y tế xã Hùng Việt

17

25227

Trạm y tế xã Điêu Lương

18

25212

Trạm y tế xã Cấp Dẫn

19

25220

Trạm y tế xã Phú Lạc

20

25199

Trạm y tế xã Tiên Lương

21

25201

Trạm y tế xã Ngô Xá

22

25366

Trạm y tế thị trấn Cẩm Khê

23

25216

Trạm y tế xã Sơn Tình

24

25228

Trạm y tế xã Đồng Lương

25

25200

Trạm y tế xã Tuy Lộc

Huyện Đoan Hùng

1

25360

Phòng khám đa khoa Hùng Vương Chân Mộng chi nhánh Chân Mộng - Công ty TNHH Phát triển Y học Việt

2

25074

Trạm y tế thị trấn Đoan Hùng

3

25078

Trạm y tế xã Bằng Luân

4

25082

Trạm y tế xã Minh Lương

5

25083

Trạm y tế xã Bằng Doãn

6

25087

Trạm y tế xã Ngọc Quan

7

25090

Trạm y tế xã Sóc Đăng

8

25092

Trạm y tế xã Tây Cốc

9

25095

Trạm y tế xã Vụ Quang

10

25096

Trạm y tế xã Vân Đồn

11

25098

Trạm y tế Xã Minh Tiến

12

25099

Trạm y tế xã Minh Phú

13

25329

Bệnh viện đa khoa Tư nhân Hùng Vương

14

25364

Trạm y tế xã Phú Lâm

15

25101

Trạm y tế xã Ca Đình

16

25094

Trạm y tế xã Hùng Long

17

25084

Trạm y tế Xã Chí Đám

18

25093

Trạm y tế xã Yên Kiện

19

25079

Trạm y tế xã Vân Du

20

25100

Trạm y tế xã Chân Mộng

21

97210

Bệnh xá Lữ đoàn 406/QK2

22

25362

Trạm y tế xã Hợp Nhất

23

25363

Trạm y tế xã Hùng Xuyên

24

25357

Phòng khám đa khoa Phú Thứ trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng

25

25086

Trạm y tế xã Phúc Lai

26

25097

Trạm y tế xã Tiêu Sơn

27

25015

Trung tâm y tế huyện Đoan Hùng

Huyện Hạ Hòa

1

25102

Trạm y tế thị trấn Hạ Hoà

2

25106

Trạm y tế xã Hà Lương

3

25111

Trạm y tế xã Hiền Lương

4

25114

Trạm y tế xã Phương Viên

5

25115

Trạm y tế Xã Gia Điền

6

25121

Trạm y tế xã Xuân Áng

7

25124

Trạm y tế xã Minh Hạc

8

25126

Trạm y tế xã Bằng Giã

9

25128

Trạm y tế xã Vô Tranh

10

25129

Trạm y tế xã Văn Lang

11

25132

Trạm y tế xã Vĩnh Chân

12

25014

Trung tâm y tế huyện Hạ Hoà

13

25127

Trạm y tế xã Yên Luật

14

25119

Trạm y tế xã Hương Xạ

15

25365

Trạm y tế xã Tứ Hiệp

16

25131

Trạm y tế xã Minh Côi

17

25122

Trạm y tế xã Yên Kỳ

18

25103

Trạm y tế xã Đại Phạm

19

25110

Trạm y tế xã Đan Thượng

20

25116

Trạm y tế xã Ấm Hạ

21

25125

Trạm y tế xã Lang Sơn

22

25355

Phòng khám đa khoa Hiền Lương trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa

Huyện Lâm Thao

1

25042

Bệnh xá trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

2

25004

Trung tâm y tế huyện Lâm Thao

3

25249

Trạm y tế thị trấn Lâm Thao

4

25250

Trạm y tế xã Tiên Kiên

5

25251

Trạm y tế xã Xuân Lũng

6

25254

Trạm y tế xã Xuân Huy

7

25255

Trạm y tế xã Thạch Sơn

8

25257

Trạm y tế xã Sơn Vi

9

25260

Trạm y tế xã Cao Xá

10

25262

Trạm y tế xã Vĩnh Lại

11

25265

Trạm y tế thị Trấn Hùng Sơn

12

25024

Phòng khám đa khoa Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao

13

25263

Trạm y tế xã Tứ Xã

14

25264

Trạm y tế xã Bản Nguyên

15

25374

Trạm y tế xã Phùng Nguyên

Huyện Phù Ninh

1

25162

Trạm y tế xã Phú Mỹ

2

25163

Trạm y tế xã Liên Hoa

3

25164

Trạm y tế xã Trạm Thản

4

25165

Trạm y tế xã Trị Quận

5

25166

Trạm y tế Xã Trung Giáp

6

25167

Trạm y tế xã Tiên Phú

7

25168

Trạm y tế xã Hạ Giáp

8

25170

Trạm y tế xã Phú Lộc

9

25171

Trạm y tế xã Gia Thanh

10

25172

Trạm y tế xã Tiên Du

11

25173

Trạm y tế xã Phú Nham

12

25175

Trạm y tế xã An Đạo

13

25177

Trạm y tế xã Phù Ninh

14

25008

Trung tâm y tế huyện Phù Ninh

15

25361

Trạm y tế xã Bình Phú

16

25332

Trạm y tế xã Lệ Mỹ

17

25161

Trạm y tế thị trấn Phong Châu

18

25169

Trạm y tế xã Bảo Thanh

19

25358

Phòng khám đa khoa Đức Chí thuộc Công ty TNHH Y tế và Giáo dục Đức Chí

20

25356

Phòng khám đa khoa Liên Hoa trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Phù Ninh

Huyện Tam Nông

1

25371

Trung tâm y tế xã Vạn Xuân

2

25009

Trung tâm y tế huyện Tam Nông

3

25373

Trạm y tế xã Lam Sơn

4

25231

Trạm y tế xã Hiền Quan

5

25233

Trạm y tế xã Thanh Uyên

6

25241

Trạm y tế xã Quang Húc

7

25242

Trạm y tế xã Hương Nộn

8

25243

Trạm y tế xã Tề Lễ

9

25245

Trạm y tế xã Dị Nậu

10

25229

Trạm y tế Thị trấn Hưng Hoá

11

25244

Trạm y tế xã Thọ Văn

12

25370

Trạm y tế xã Dân Quyền

13

97218

Bệnh xá Lữ đoàn 543/QK2

14

25372

Trạm y tế xã Bắc Sơn

Huyện Tân Sơn

1

25267

Trạm y tế xã Thu Cúc

2

25268

Trạm y tế xã Thạch Kiệt

3

25269

Trạm y tế xã Thu Ngạc

4

25271

Trạm y tế xã Đồng Sơn

5

25272

Trạm y tế xã Lai Đồng

6

25275

Trạm y tế xã Mỹ Thuận

7

25282

Trạm y tế xã Xuân Đài

8

25283

Trạm y tế xã Minh Đài

9

25284

Trạm y tế xã Văn Luông

10

25288

Trạm y tế xã Long Cốc

11

25291

Trạm y tế xã Kim Thượng

12

25294

Trạm y tế xã Vinh Tiền

13

25285

Trạm y tế xã Xuân Sơn

14

25292

Trạm y tế xã Tam Thanh

15

25278

Trạm y tế xã Tân Sơn

16

25045

Trung tâm y tế huyện Tân Sơn

17

25354

Phòng khám đa khoa Minh Đài trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn

18

25274

Trạm y tế xã Tân Phú

19

25270

Trạm y tế xã Kiệt Sơn

Huyện Thanh Ba

1

25137

Trạm y tế xã Đông Lĩnh

2

25139

Trạm y tế xã Hanh Cù

3

25141

Trạm y tế xã Đồng Xuân

4

25144

Trạm y tế xã Ninh Dân

5

25149

Trạm y tế xã Võ Lao

6

25150

Trạm y tế xã Khải Xuân

7

25151

Trạm y tế xã Mạn Lạn

8

25153

Trạm y tế xã Chí Tiên

9

25155

Trạm y tế xã Hoàng Cương

10

25156

Trạm y tế xã Sơn Cương

11

25157

Trạm y tế xã Thanh Hà

12

25158

Trạm y tế xã Đỗ Sơn

13

25135

Trạm y tế thị trấn Thanh Ba

14

25013

Trung tâm y tế huyện Thanh Ba

15

25159

Trạm y tế xã Đỗ Xuyên

16

25160

Trạm y tế xã Lương Lỗ

17

25346

Trạm y tế xã Vân Lĩnh

18

25138

Trạm y tế xã Đại An

19

25154

Trạm y tế xã Đông Thành

20

25352

Phòng khám đa khoa Thanh Hà trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba

21

25375

Trạm y tế xã Quảng Yên

Huyện Thanh Sơn

1

25266

Trạm y tế thị trấn Thanh Sơn

2

25273

Trạm y tế xã Sơn Hùng

3

25276

Trạm y tế xã Địch Quả

4

25281

Trạm y tế xã Thạch Khoán

5

25289

Trạm y tế xã Văn Miếu

6

25290

Trạm y tế xã Cự Đồng

7

25296

Trạm y tế xã Hương Cần

8

25298

Trạm y tế xã Đông Cửu

9

25299

Trạm y tế xã Tân Lập

10

25300

Trạm y tế xã Yên Lãng

11

25301

Trạm y tế xã Yên Lương

12

25303

Trạm y tế xã Lương Nha

13

25304

Trạm y tế xã Yên Sơn

14

25302

Trạm y tế xã Thượng Cửu

15

25295

Trạm y tế xã Tân Minh

16

25293

Trạm y tế xã Thắng Sơn

17

25297

Trạm y tế xã Khả Cửu

18

25010

Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn

19

25287

Trạm y tế xã Tất Thắng

20

25280

Trạm y tế xã Võ Miếu

21

25279

Trạm y tế xã Thục Luyện

22

25305

Trạm y tế xã Tinh Nhuệ

23

25286

Trạm y tế xã Cự Thắng

24

25277

Trạm y tế xã Giáp Lai

Huyện Thanh Thủy

1

25369

Trạm y tế xã Đồng Trung

2

25306

Trạm y tế xã Đào Xá

3

25308

Trạm y tế xã Xuân Lộc

4

25311

Trạm y tế xã Sơn Thủy

5

25313

Trạm y tế xã Đoan Hạ

6

25310

Trạm y tế thị trấn Thanh Thủy

7

25005

Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy

8

25307

Trạm y tế xã Thạch Đồng

9

25315

Trạm y tế xã Hoàng Xá

10

25312

Trạm y tế xã Bảo Yên

11

25320

Trạm y tế xã Tu Vũ

12

25309

Trạm y tế xã Tân Phương

13

25376

Phòng khám đa khoa Hoàng Xá thuộc Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy

Huyện Yên Lập

1

25183

Trạm y tế xã Mỹ Lương

2

25185

Trạm y tế xã Xuân An

3

25186

Trạm y tế xã Xuân Viên

4

25188

Trạm y tế Xã Trung Sơn

5

25190

Trạm y tế xã Nga Hoàng

6

25194

Trạm y tế xã Phúc Khánh

7

25195

Trạm y tế xã Minh Hòa

8

25197

Trạm y tế xã Ngọc Đồng

9

25193

Trạm y tế xã Đồng Thịnh

10

25187

Trạm y tế xã Xuân Thủy

11

25189

Trạm y tế xã Hưng Long

12

25191

Trạm y tế xã Đồng Lạc

13

25182

Trạm y tế xã Mỹ Lung

14

25192

Trạm y tế xã Thượng Long

15

25184

Trạm y tế xã Lương Sơn

16

25196

Trạm y tế xã Ngọc Lập

17

25181

Trạm y tế Thị trấn Yên Lập

18

25012

Trung tâm y tế huyện Yên Lập

19

25377

Phòng khám đa khoa khu vực Lương Sơn trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Lập

Thành phố Việt Trì

1

25033

Trạm Y tế công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú

2

25050

Trạm y tế phường Tân Dân

3

25051

Trạm y tế phường Gia Cẩm

4

25052

Trạm y tế phường Tiên Cát

5

25053

Trạm y tế phường Thọ Sơn

6

25054

Trạm y tế phường Thanh Miếu

7

25055

Trạm y tế phường Bạch Hạc

8

25057

Trạm y tế phường Vân Phú

9

25060

Trạm y tế phường Minh Phương

10

25061

Trạm y tế xã Trưng Vương

11

25062

Trạm y tế phường Minh Nông

12

25178

Trạm y tế xã Kim Đức

13

25180

Trạm y tế xã Hùng Lô

14

25001

Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ

15

25003

Bệnh viện Y Dược cổ truyền và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ

16

25017

Bệnh viện Xây dựng Việt Trì

17

25252

Trạm y tế xã Hy Cương

18

25253

Trạm y tế xã Chu Hóa

19

25256

Trạm y tế xã Thanh Đình

20

25326

Bệnh xá trường Đại học Hùng Vương

21

25327

Bệnh viện Công an tỉnh Phú Thọ

22

25328

Phòng khám đa khoa FUSHICO - Trường Cao đẳng Y Dược Phú Thọ

23

25047

Trạm y tế phường Dữu Lâu

24

25063

Trạm y tế xã Sông Lô

25

25058

Trạm y tế xã Phượng Lâu

26

25044

Phòng khám đa khoa - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ

27

25049

Trạm y tế phường Nông Trang

28

97201

Bệnh xá BCHQS tỉnh Phú Thọ/QK2

29

97208

Bệnh xá Lữ đoàn 297/QK2

30

25040

Bệnh viện Mắt tỉnh Phú Thọ

31

25059

Trạm y tế xã Thụy Vân

32

25056

Trạm y tế phường Bến Gót

33

25048

Trạm y tế phường Vân Cơ

34

25021

Bệnh xá Công ty TNHH MTV PANGRIM NEOTEX

35

25359

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ

36

25348

Phòng khám đa khoa Khu Công nghiệp

Thị xã Phú Thọ

1

25065

Trạm y tế phường Hùng Vương

2

25066

Trạm y tế phường Phong Châu

3

25067

Trạm y tế phường Âu Cơ

4

25069

Trạm y tế xã Phú Hộ

5

25071

Trạm y tế xã Thanh Minh

6

25072

Trạm y tế xã Hà Thạch

7

25002

Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ

8

25006

Bệnh viện Phổi tỉnh Phú Thọ

9

25007

Bệnh viện Tâm thần

10

25073

Trạm y tế phường Thanh Vinh

11

25070

Trạm y tế xã Văn Lung

12

25068

Trạm y tế xã Hà Lộc

13

25351

Phòng khám đa khoa Âu Cơ Phú Hà

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

DMCA.com Protection Status