Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tra cứu mã bệnh viện tại Hải Dương

 Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Hải Dương.

ma benh vien hai duong


Tỉnh Hải Dương

STT

Mã CSKCB

Tên Cơ sở khám chữa bệnh

Huyện Bình Giang

1

30349

Phòng khám đa khoa Thành Đông I

2

30031

Trạm y tế xã Bình Xuyên

3

30032

Trạm y tế xã Cổ Bì

4

30033

Trạm y tế xã Hồng Khê

5

30034

Trạm y tế xã Hùng Thắng

6

30037

Trạm y tế xã Long Xuyên - B.Giang

7

30038

Trạm y tế xã Nhân Quyền

8

30043

Trạm y tế xã Thái Hòa

9

30044

Trạm y tế xã Thúc Kháng

10

30047

Trạm y tế xã Vĩnh Hưng

11

30041

Trạm y tế xã Thái Dương

12

30296

Phòng khám đa khoa khu vực Kẻ Sặt

13

30002

Trung tâm y tế huyện Bình Giang

14

30355

Phòng khám đa khoa Trường Sơn

15

30046

Trạm y tế xã Vĩnh Hồng

Huyện Cẩm Giàng

1

30261

Trạm y tế thị trấn Cẩm Giang

2

30265

Trạm y tế xã Cẩm Đông

3

30266

Trạm y tế xã Cẩm Điền

4

30267

Trạm y tế xã Cẩm Đoài

5

30268

Trạm y tế xã Định Sơn

6

30269

Trạm y tế xã Cẩm Hưng

7

30270

Trạm y tế xã Cẩm Hoàng

8

30274

Trạm y tế xã Cẩm Vũ

9

30275

Trạm y tế xã Lương Điền

10

30276

Trạm y tế Thị trấn Lai Cách

11

30277

Trạm y tế xã Ngọc Liên

12

30279

Trạm y tế xã Thạch Lỗi

13

30326

Trạm y tế cty TNHH CN Brother Việt Nam

14

30331

Trạm y tế cty CP Venture international VN

15

30333

Trạm y tế cty TNHH Mascot Việt Nam

16

30264

Trạm y tế xã Cao An

17

30352

Phòng khám đa khoa Tín Đức Cẩm Giàng

18

30345

Phòng khám đa khoa Quang Vĩnh

19

30012

Trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng

20

30273

Trạm y tế xã Cẩm Văn

21

30263

Trạm y tế xã Đức Chính

22

30271

Trạm y tế xã Cẩm Phúc

Huyện Gia Lộc

1

30008

Trung tâm y tế huyện Gia Lộc

2

30173

Trạm y tế xã Thống Nhất

3

30176

Trạm y tế xã Yết Kiêu

4

30178

Trạm y tế xã Lê Lợi - G.Lộc

5

30179

Trạm y tế xã Toàn Thắng

6

30182

Trạm y tế xã Đức Xương

7

30184

Trạm y tế xã Nhật Tân

8

30185

Trạm y tế xã Phạm Trấn

9

30186

Trạm y tế xã Thống Kênh

10

30187

Trạm y tế xã Hồng Hưng

11

30188

Trạm y tế xã Hoàng Diệu

12

30191

Trạm y tế xã Gia Khánh

13

30192

Trạm y tế xã Gia Lương

14

30194

Trạm y tế xã Tân Tiến

15

30300

Bệnh viên tâm thần Hải Dương

16

30348

Phòng khám đa khoa Đức Thành Long

17

30180

Trạm y tế xã Đoàn Thượng

18

30351

Phòng khám ĐK Tuấn Tài

19

30181

Trạm y tế xã Đồng Quang

20

30190

Trạm y tế xã Gia Tân

21

30183

Trạm y tế xã Quang Minh

22

30189

Trạm y tế Thị trấn Gia Lộc

23

30375

Phòng khám đa khoa kỹ thuật cao Tuấn Hiền

Huyện Kim Thành

1

30222

Trạm y tế xã Đại Đức

2

30224

Trạm y tế xã Bình Dân

3

30225

Trạm y tế xã Cổ Dũng

4

30232

Trạm y tế xã Kim Tân

5

30234

Trạm y tế xã Lai Vu

6

30238

Trạm y tế xã Tam Kỳ

7

30239

Trạm y tế xã Thượng Vũ

8

30240

Trạm y tế xã Tuấn Việt

9

30223

Trạm y tế xã Đồng Cẩm

10

30010

Trung tâm y tế huyện Kim Thành

11

30237

Trạm y tế xã Phúc Thành A

12

30358

Phòng khám đa khoa Kim Đính

13

30228

Trạm y tế xã Kim Đính

14

30235

Trạm y tế xã Liên Hòa

15

30233

Trạm y tế xã Kim Xuyên

16

30227

Trạm y tế xã Cộng Hòa - K.Thành

17

30229

Trạm y tế xã Kim Anh

18

30231

Trạm y tế xã Kim Liên

19

30236

Trạm y tế xã Ngũ Phúc

Huyện Nam Sách

1

30068

Trạm y tế xã Nam Tân

2

30069

Trạm y tế xã Nam Hưng

3

30071

Trạm y tế xã Quốc Tuấn

4

30072

Trạm y tế xã Hợp Tiến

5

30073

Trạm y tế xã Hiệp Cát

6

30074

Trạm y tế xã Nam Trung

7

30075

Trạm y tế xã Nam Chính

8

30078

Trạm y tế xã Nam Hồng

9

30079

Trạm y tế xã An Sơn

10

30080

Trạm y tế xã Hồng Phong - N.Sách

11

30081

Trạm y tế xã Thái Tân

12

30082

Trạm y tế xã Minh Tân

13

30088

Trạm y tế xã Phú Điền

14

30089

Trạm y tế xã Cộng Hòa - N.Sách

15

30090

Trạm y tế xã An Bình

16

30304

Phòng khám đa khoa Tập Hà

17

30004

Trung tâm y tế huyện Nam Sách

18

30377

Phòng khám đa khoa quốc tế 256

19

30369

Trạm Y tế thị trấn Nam Sách

20

30070

Trạm y tế xã Thanh Quang

21

30076

Trạm y tế xã An Lâm

22

30085

Trạm y tế xã Đồng Lạc - N.Sách

Huyện Ninh Giang

1

30117

Trạm y tế xã Đông Xuyên

2

30119

Trạm y tế xã An Đức

3

30120

Trạm y tế xã Hồng Đức

4

30121

Trạm y tế xã Hồng Dụ

5

30122

Trạm y tế xã Hồng Phúc

6

30123

Trạm y tế xã Hồng Phong - N.Giang

7

30126

Trạm y tế xã Hưng Long

8

30129

Trạm y tế xã Kiến Quốc

9

30130

Trạm y tế xã Nghĩa An

10

30131

Trạm y tế xã Ninh Hải

11

30134

Trạm y tế xã ứng Hoè

12

30137

Trạm y tế xã Tân Hương

13

30139

Trạm y tế xã Tân Quang

14

30140

Trạm y tế xã Văn Hội

15

30143

Trạm y tế xã Vĩnh Hòa

16

30138

Trạm y tế xã Tân Phong

17

30006

Trung tâm y tế huyện Ninh Giang

18

30332

Phòng khám đa khoa tư nhân Hồng Châu

19

30337

Phòng khám đa khoa Đức Minh

20

30142

Trạm y tế xã Vạn Phúc

21

30297

Phòng khám Tuy Hòa

22

30373

Phòng khám đa khoa Thiện Tâm

23

30125

Trạm y tế xã Hiệp Lực

Huyện Thanh Hà

1

30197

Trạm y tế xã Cẩm Chế

2

30198

Trạm y tế xã Hồng Lạc

3

30200

Trạm y tế xã Liên Mạc

4

30201

Trạm y tế xã An Phượng

5

30204

Trạm y tế xã Tân Việt - T.Hà

6

30207

Trạm y tế xã Thanh Quang T.Hà

7

30209

Trạm y tế xã Thanh Hải

8

30210

Trạm y tế xã Thanh Hồng

9

30212

Trạm y tế xã Thanh Lang

10

30213

Trạm y tế xã Thanh Sơn

11

30215

Trạm y tế xã Thanh Xá

12

30216

Trạm y tế xã Thanh Xuân

13

30219

Trạm y tế xã Việt Hồng

14

30220

Trạm y tế xã Vĩnh Lập

15

30303

Phòng khám đa khoa khu vực Hà Đông

16

30205

Trạm y tế xã Thanh An

17

30357

Trạm Y tế thị trấn Thanh Hà

18

30342

Phòng khám đa khoa Y cao Thanh Hà

19

30354

Trạm Y tế xã Thanh Khê

20

30009

Trung tâm y tế huyện Thanh Hà

21

30353

Trạm Y tế xã Thanh Cường

22

30327

Trạm y tế cty TNHH may mặc Makalot VN

23

30203

Trạm y tế xã Tân An

24

30214

Trạm y tế xã Thanh Thủy

Huyện Thanh Miện

1

30011

Trung tâm y tế huyện Thanh Miện

2

30243

Trạm y tế xã Đoàn Kết

3

30244

Trạm y tế xã Tân Trào

4

30245

Trạm y tế xã Lê Hồng

5

30247

Trạm y tế xã Thanh Tùng

6

30248

Trạm y tế xã Đoàn Tùng

7

30249

Trạm y tế xã Phạm Kha

8

30250

Trạm y tế xã Lam Sơn

9

30251

Trạm y tế Thị trấn Thanh Miện

10

30255

Trạm y tế xã Ngũ Hùng

11

30256

Trạm y tế xã Chi Lăng Bắc

12

30257

Trạm y tế xã Chi Lăng Nam

13

30259

Trạm y tế xã Thanh Giang

14

30260

Trạm y tế xã Hồng Phong

15

30242

Trạm y tế xã Ngô Quyền

16

30356

Phòng khám đa khoa Hà Nội - Hải Dương

17

30343

Phòng khám đa khoa Hải Dương - Thanh Miện

18

30254

Trạm y tế xã Cao Thắng

19

30374

Phòng khám đa khoa Tâm Đức

20

30246

Trạm y tế xã Hồng Quang

21

30253

Trạm y tế xã Tứ Cường

Huyện Tứ Kỳ

1

30144

Trạm y tế Thị trấn Tứ Kỳ

2

30147

Trạm y tế xã Đại Sơn

3

30148

Trạm y tế xã Đại Hợp

4

30149

Trạm y tế xã Bình Lãng

5

30151

Trạm y tế xã Dân Chủ

6

30152

Trạm y tế xã Hà Kỳ

7

30153

Trạm y tế xã Hà Thanh

8

30154

Trạm y tế xã Hưng Đạo - T.Kỳ

9

30155

Trạm y tế xã Minh Đức

10

30158

Trạm y tế xã Nguyên Giáp

11

30159

Trạm y tế xã Phượng Kỳ

12

30160

Trạm y tế xã Quảng Nghiệp

13

30162

Trạm y tế xã Quang Phục

14

30163

Trạm y tế xã Quang Trung - T.Kỳ

15

30164

Trạm y tế xã Tái Sơn

16

30165

Trạm y tế xã Tân Kỳ

17

30166

Trạm y tế xã Chí Minh

18

30167

Trạm y tế xã Tiên Động

19

30169

Trạm y tế xã Văn Tố

20

30170

Trạm y tế xã An Thanh

21

30007

Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ

22

30156

Trạm y tế xã Ngọc Kỳ

23

30334

Phòng khám đa khoa tư nhân An Bình

24

30161

Trạm y tế xã Quang Khải

25

30150

Trạm y tế xã Cộng Lạc

Thành phố Chí Linh

1

30049

Trạm y tế phường Phả Lại

2

30050

Trạm y tế phường Sao Đỏ

3

30051

Trạm y tế phường Đồng Lạc - Chí Linh

4

30052

Trạm y tế phường An Lạc

5

30054

Trạm y tế phường Cổ Thành

6

30055

Trạm y tế phường Cộng Hòa

7

30058

Trạm y tế phường Hoàng Tân

8

30059

Trạm y tế phường Hoàng Tiến

9

30062

Trạm y tế xã Lê Lợi - C.Linh

10

30063

Trạm y tế xã Nhân Huệ

11

30066

Trạm y tế phường Văn Đức

12

30295

Trạm y tế trường Đại học Sao Đỏ

13

30344

Phòng khám T.T nuôi dưỡng tâm thần NCC và xã hội Hải Dương

14

30065

Trạm y tế Phường Thái Học

15

30064

Trạm y tế phường Tân Dân - Chí Linh

16

30003

Trung tâm y tế TP Chí Linh

17

97318

Bệnh xá E2/Sư đoàn 395-QK3

18

97317

Bệnh xá Trường Quân sự/QK3

19

97316

Bệnh xá Lữ đoàn 454/QK3

20

30053

Trạm y tế xã Bắc An

21

30056

Trạm y tế phường Chí Minh

22

30060

Trạm y tế xã Hoàng Hoa Thám

23

30067

Trạm y tế phường Văn An

24

30048

Trạm y tế phường Bến Tắm

25

30376

Phòng khám đa khoa Côn Sơn

26

30057

Trạm y tế xã Hưng Đạo - C.Linh

Thành phố Hải Dương

1

30013

Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương

2

30015

Bệnh viện trường Đại học KTYT Hải Dương

3

30016

Phòng khám Ban Bảo vệ CSSK cán bộ tỉnh Hải Dương

4

30017

Trạm y tế phường Bình Hàn

5

30018

Trạm y tế phường Cẩm Thượng

6

30021

Trạm y tế phường Ngọc Châu

7

30022

Trạm y tế phường Nguyễn Trãi

8

30024

Trạm y tế phường Thanh Bình

9

30026

Trạm y tế phường Phạm Ngũ Lão

10

30027

Trạm y tế phường Trần Hưng Đạo

11

30028

Trạm y tế phường Tứ Minh

12

30029

Trạm y tế phường Việt Hòa

13

30084

Trạm y tế xã An Thượng

14

30087

Trạm y tế phường Nam Đồng

15

30157

Trạm y tế xã Ngọc Sơn

16

30171

Trạm y tế phường Thạch Khôi

17

30172

Trạm y tế xã Liên Hồng

18

30195

Trạm y tế phường Tân Hưng

19

30217

Trạm y tế xã Tiền Tiến

20

30299

Bệnh viện Phổi Hải Dương

21

30301

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương

22

30324

Trạm y tế cty TNHH HA HAE Việt Nam

23

30328

Trạm y tế cty TNHH Shints BVT

24

30329

Trạm y tế cty TNHH Laurenltol Diamonds VN

25

30335

Bệnh viện Phụ sản hải Dương

26

30339

Phòng khám ĐK Thanh Bình

27

30383

Phòng khám đa khoa Quốc tế Hà Nội

28

30341

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương

29

30346

Trạm y tế công ty cố phần xây dựng chịu lửa Burwitz

30

30023

Trạm y tế phường Quang Trung

31

30020

Trạm y tế phường Lê Thanh Nghị

32

30025

Trạm y tế phường Trần Phú

33

30350

Bệnh xá Công an tỉnh Hải Dương

34

30001

Trung tâm y tế thành phố Hải Dương

35

30307

Bệnh viện đa khoa Hòa Bình

36

30288

Trạm y tế Cty Cổ phần LILAMA 69-3

37

30336

Trạm y tế cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

38

30306

Trạm y tế cty TNHH may Tinh Lợi

39

30347

Phòng khám đa khoa quốc tế Hải Dương

40

30305

Trạm y tế cty TNHH Sumidenso VN

41

30014

Bệnh viện quân y 7

42

30298

Bệnh viện YHCT Hải Dương

43

30302

Bệnh viện mắt và da liễu HD

44

30330

Bệnh viện Nhi Hải Dương

45

30086

Trạm y tế phường Ái Quốc

46

30202

Trạm y tế xã Quyết Thắng

47

30382

Bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt Quốc tế DND Hải Dương

48

30019

Trạm y tế phường Hải Tân

49

30193

Trạm y tế xã Gia Xuyên

Thị xã Kinh Môn

1

30005

Trung tâm y tế thị xã Kinh Môn

2

30091

Trạm y tế phường An Lưu

3

30092

Trạm y tế phường An Phụ

4

30093

Trạm y tế phường An Sinh

5

30094

Trạm y tế xã Bạch Đằng

6

30098

Trạm y tế xã Hiệp Hòa

7

30100

Trạm y tế xã Hoành Sơn

8

30101

Trạm y tế xã Lạc Long

9

30103

Trạm y tế phường Long Xuyên - K.Môn

10

30105

Trạm y tế phường Minh Tân

11

30106

Trạm y tế phường Phạm Thái

12

30107

Trạm y tế phường Phú Thứ

13

30111

Trạm y tế xã Thăng Long

14

30113

Trạm y tế phường Thái Thịnh

15

30114

Trạm y tế phường Thất Hùng

16

30280

Phòng khám đa khoa khu vực Phúc Thành

17

30289

Trạm y tế CT TNHH MTV xi măng Vicem Hoàng Thạch

18

30340

Phòng khám đa khoa Bảo An

19

30097

Trạm y tế phường Hiệp An

20

30110

Trạm y tế phường Tân Dân - K.Môn

21

30095

Trạm y tế phường Duy Tân

22

30104

Trạm y tế xã Minh Hòa

23

30323

Trạm y tế cty xi măng Phúc Sơn

24

30281

Cơ sở 2 Trung tâm y tế thị xã Kinh Môn

25

30372

Phòng khám đa khoa Quốc tế Thuận An

26

30096

Trạm y tế phường Hiến Thành

27

30109

Trạm y tế xã Quang Thành

28

30381

Phòng khám đa khoa Phúc Hưng

29

30099

Trạm y tế phường Hiệp Sơn

30

30115

Trạm y tế xã Thượng Quận

31

30102

Trạm y tế xã Lê Ninh

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

DMCA.com Protection Status