Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tra cứu mã bệnh viện tại Bắc Giang

 Tra cứu mã bệnh viện, mã cơ sở khám chữa bệnh, mã cskcb bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu tại Bắc Giang.

mã bệnh viện bắc giang


Tỉnh Bắc Giang

STT

Mã CSKCB

Tên Cơ Sở Khám Chữa Bệnh

Huyện Hiệp Hòa

1

24229

Trạm y tế Xã Thanh Vân

2

24232

Trạm y tế Xã Hoàng Thanh

3

24234

Trạm y tế Xã Ngọc Sơn

4

24236

Trạm y tế Xã Hòa Sơn

5

24238

Trạm y tế xã Quang Minh

6

24239

Trạm y tế xã Lương Phong

7

24242

Trạm y tế xã Thường Thắng

8

24243

Trạm y tế xã Hợp Thịnh

9

24244

Trạm y tế xã Danh Thắng

10

24245

Trạm y tế xã Mai Trung

11

24248

Trạm y tế xã Xuân Cẩm

12

24250

Trạm y tế xã Đông Lỗ

13

24252

Trạm y tế xã Mai Đình

14

24007

Trung tâm y tế huyện Hiệp Hòa

15

24275

Bệnh viện đa khoa Hùng Cường

16

24276

Bệnh viện đa khoa Sơn Uyên

17

24235

Trạm y tế Xã Thái Sơn

18

24228

Trạm y tế Xã Đồng Tân

19

24233

Trạm y tế Xã Hoàng An

20

24231

Trạm y tế Xã Hoàng Vân

21

24246

Trạm y tế xã Đoan Bái

22

24227

Trạm y tế thị trấn Thắng

23

24230

Trạm y tế Xã Hoàng Lương

24

24293

Phòng khám Đa khoa Công Vĩnh

25

24247

Trạm y tế xã Bắc Lý

26

24240

Trạm y tế xã Hùng Sơn

27

24241

Trạm y tế xã Đại Thành

28

24249

Trạm y tế xã Hương Lâm

29

24251

Trạm y tế xã Châu Minh

Huyện Lạng Giang

1

24301

Phòng khám đa khoa An Hà

2

24080

Trạm y tế Thị trấn Kép

3

24082

Trạm y tế Thị trấn Vôi

4

24083

Trạm y tế Xã Nghĩa Hòa

5

24085

Trạm y tế Xã Quang Thịnh

6

24087

Trạm y tế Xã Đào Mỹ

7

24088

Trạm y tế Xã Tiên Lục

8

24089

Trạm y tế Xã An Hà

9

24092

Trạm y tế Xã Hương Lạc

10

24093

Trạm y tế Xã Dương Đức

11

24094

Trạm y tế Xã Tân Thanh

12

24095

Trạm y tế Xã Yên Mỹ

13

24096

Trạm y tế Xã Tân Hưng

14

24100

Trạm y tế Xã Xuân Hương

15

24101

Trạm y tế Xã Tân Dĩnh

16

24102

Trạm y tế Xã Đại Lâm

17

24086

Trạm y tế Xã Hương Sơn

18

24008

Trung tâm y tế huyện Lạng Giang

19

24097

Trạm y tế Xã Mỹ Thái

20

24084

Trạm y tế Xã Nghĩa Hưng

21

97638

Bệnh xá Lữ đoàn 673/QĐ2

22

97934

Bệnh xá Sư đoàn 365/QCPKKQ

23

24302

Bệnh viện YHCT Hùng Vương

24

24291

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN VIỆT

25

24091

Trạm y tế Xã Mỹ Hà

26

24099

Trạm y tế Xã Xương Lâm

27

24103

Trạm y tế Xã Thái Đào

Huyện Lục Nam

1

24003

Trung tâm y tế huyện Lục Nam

2

24105

Trạm y tế thị trấn Đồi Ngô

3

24107

Trạm y tế Xã Đông Hưng

4

24108

Trạm y tế Xã Đông Phú

5

24109

Trạm y tế Xã Tam Dị

6

24111

Trạm y tế Xã Bảo Đài

7

24113

Trạm y tế Xã Tiên Nha

8

24114

Trạm y tế Xã Trường Giang

9

24118

Trạm y tế Xã Cương Sơn

10

24119

Trạm y tế Xã Nghĩa Phương

11

24120

Trạm y tế Xã Vô Tranh

12

24121

Trạm y tế Xã Bình Sơn

13

24123

Trạm y tế Xã Yên Sơn

14

24124

Trạm y tế Xã Khám Lạng

15

24125

Trạm y tế Xã Huyền Sơn

16

24126

Trạm y tế Xã Trường Sơn

17

24127

Trạm y tế Xã Lục Sơn

18

24130

Trạm y tế Xã Cẩm Lý

19

24299

Phòng khám đa khoa Lan Sơn

20

24110

Trạm y tế Xã Bảo Sơn

21

24116

Trạm y tế Xã Phương Sơn

22

24283

Phòng khám đa khoa Thanh Xuân

23

24128

Trạm y tế Xã Bắc Lũng

24

24288

Phòng khám đa khoa Xuân Mai

25

24117

Trạm y tế Xã Chu Điện

26

24285

Phòng khám Đa khoa Thăng Long- Công ty cổ phần y tế 108 Thăng Long

27

97635

Bệnh xá Lữ đoàn 164/QĐ2

28

97636

Bệnh xá Lữ đoàn 203/QĐ2

29

24112

Trạm y tế Xã Thanh Lâm

30

24122

Trạm y tế Xã Lan Mẫu

31

24129

Trạm y tế Xã Vũ Xá

32

24131

Trạm y tế Xã Đan Hội

Huyện Lục Ngạn

1

24017

Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn

2

24132

Trạm y tế thị trấn Chũ

3

24133

Trạm y tế Xã Cấm Sơn

4

24134

Trạm y tế Xã Tân Sơn

5

24137

Trạm y tế Xã Xa Lý

6

24138

Trạm y tế Xã Hộ Đáp

7

24139

Trạm y tế Xã Sơn Hải

8

24141

Trạm y tế Xã Kiên Lao

9

24142

Trạm y tế Xã Biên Sơn

10

24143

Trạm y tế Xã Kiên Thành

11

24144

Trạm y tế Xã Hồng Giang

12

24146

Trạm y tế Xã Tân Hoa

13

24147

Trạm y tế Xã Giáp Sơn

14

24148

Trạm y tế Xã Biển Động

15

24149

Trạm y tế Xã Quý Sơn

16

24150

Trạm y tế Xã Trù Hựu

17

24154

Trạm y tế Xã Đồng Cốc

18

24156

Trạm y tế Xã Phú Nhuận

19

24157

Trạm y tế Xã Mỹ An

20

24158

Trạm y tế Xã Nam Dương

21

24159

Trạm y tế Xã Tân Mộc

22

24160

Trạm y tế Xã Đèo Gia

23

24161

Trạm y tế Xã Phượng Sơn

24

24278

Phòng khám đa khoa Bắc Thăng Long- Công ty TNHH Y Dược BẮC THĂNG LONG

25

24136

Trạm y tế Xã Phong Vân

26

24151

Trạm y tế Xã PHì Điền

27

24140

Trạm y tế Xã Thanh Hải

28

97634

Bệnh xá Sư đoàn 306/QĐ2

29

97637

Bệnh xá Lữ đoàn 219/QĐ2

30

24296

Phòng khám Đa khoa Mỹ Phát

31

24135

Trạm y tế Xã Phong Minh

32

24145

Trạm y tế Xã Kim Sơn

33

24153

Trạm y tế Xã Tân Quang

34

24155

Trạm y tế Xã Tân Lập

Huyện Sơn Động

1

24004

Trung tâm y tế huyện Sơn Động

2

24164

Trạm y tế Xã Vân Sơn

3

24165

Trạm y tế Xã Hữu Sản

4

24166

Trạm y tế Xã Đại Sơn

5

24167

Trạm y tế xã Phúc Sơn

6

24171

Trạm y tế Xã Cẩm Đàn

7

24172

Trạm y tế Xã An Lạc

8

24174

Trạm y tế Xã Yên Định

9

24177

Trạm y tế Xã An Bá

10

24178

Trạm y tế Xã Tuấn Đạo

11

24181

Trạm y tế Xã Long Sơn

12

24182

Trạm y tế thị trấn Tây Yên Tử

13

24173

Trạm y tế Xã Vĩnh An

14

24175

Trạm y tế Xã Lệ Viễn

15

24162

Trạm y tế thị trấn An Châu

16

24183

Trạm y tế Xã Thanh Luận

17

24169

Trạm y tế Xã Giáo Liêm

18

24179

Trạm y tế Xã Dương Hưu

Huyện Tân yên

1

24006

Trung tâm y tế huyện Tân Yên

2

24058

Trạm y tế xã Lan Giới

3

24059

Trạm y tế thị trấn Nhã Nam

4

24060

Trạm y tế xã Tân Trung

5

24061

Trạm y tế xã Đại Hóa

6

24063

Trạm y tế Xã Phúc Sơn

7

24064

Trạm y tế Xã An Dương

8

24067

Trạm y tế Xã Hợp Đức

9

24068

Trạm y tế Xã Lam Cốt

10

24069

Trạm y tế Xã Cao Xá

11

24072

Trạm y tế Xã Song Vân

12

24074

Trạm y tế Xã Ngọc Vân

13

24075

Trạm y tế Xã Việt Lập

14

24076

Trạm y tế Xã Liên Chung

15

24077

Trạm y tế Xã Ngọc Thiện

16

24078

Trạm y tế Xã Ngọc Lý

17

24277

Phòng khám đa khoa Ngọc Thiện-Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Ngọc Thiện

18

24274

Bệnh viện đa khoa Anh Quất

19

24066

Trạm y tế Xã Liên Sơn

20

24073

Trạm y tế Xã Ngọc Châu

21

24062

Trạm y tế Xã Quang Tiến

22

24071

Trạm y tế Xã Việt Ngọc

23

24298

Phòng khám đa khoa Tâm Phúc thuộc chi nhánh Công ty cổ phần Y tế Tâm Phúc

24

24294

Phòng khám đa khoa Phúc Thượng

25

24300

Phòng khám đa khoa Trường Đăng

26

24065

Trạm y tế Xã Phúc Hòa

27

24070

Trạm y tế thị trấn Cao Thượng

28

24079

Trạm y tế Xã Quế Nham

29

24012

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang

Huyện Việt Yên

1

24208

Trạm y tế thị trấn Bích Động

2

24209

Trạm y tế thị trấn Nếnh

3

24211

Trạm y tế Xã VIệT Tiến

4

24212

Trạm y tế Xã Nghĩa Trung

5

24213

Trạm y tế Xã Minh Đức

6

24214

Trạm y tế Xã Hương Mai

7

24217

Trạm y tế Xã Trung Sơn

8

24218

Trạm y tế Xã Hồng Thái

9

24219

Trạm y tế Xã Tiên Sơn

10

24220

Trạm y tế Xã Tăng Tiến

11

24221

Trạm y tế Xã Quảng Minh

12

24224

Trạm y tế Xã Vân Trung

13

24225

Trạm y tế Xã Vân Hà

14

24272

Phòng khám đa khoa CLC Bích Động

15

24226

Trạm y tế Xã Quang Châu

16

24210

Trạm y tế Xã Thượng Lan

17

24009

Trung tâm y tế huyện Việt Yên

18

24215

Trạm y tế Xã Tự Lạn

19

24289

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT YÊN

20

24297

Phòng khám Đa khoa Tâm Việt - Chi Nhánh Công ty cổ phần Đông Nam Dược Bắc Giang

21

24223

Trạm y tế Xã Ninh Sơn

Huyện Yên Dũng

1

24197

Trạm y tế Xã Trí Yên

2

24198

Trạm y tế Xã Lãng Sơn

3

24199

Trạm y tế Xã Yên Lư

4

24200

Trạm y tế Xã Tiến Dũng

5

24203

Trạm y tế Xã Cảnh Thụy

6

24207

Trạm y tế Xã Đồng Phúc

7

24010

Trung tâm y tế huyện Yên Dũng

8

24184

Trạm y tế thị trấn Nham Biền

9

24185

Trạm y tế Xã Lão Hộ

10

24191

Trạm y tế Xã Quỳnh Sơn

11

24193

Trạm y tế Xã Nội Hoàng

12

24195

Trạm y tế Xã Xuân Phú

13

24196

Trạm y tế Xã Tân Liễu

14

24187

Trạm y tế Xã Hương Gián

15

24202

Trạm y tế Xã Đức Giang

16

24266

Bệnh viện đa khoa tư nhân Tân Dân

17

24292

Phòng khám đa khoa Đức Giang - Hà Nội

18

97639

Bệnh xá trường Quân sự/QĐ2

19

24295

Phòng khám đa khoa BS Đăng Khoa

20

24188

Trạm y tế thị trấn Tân An

21

24194

Trạm y tế Xã Tiền Phong

22

24204

Trạm y tế Xã Tư Mại

23

24206

Trạm y tế Xã Đồng Việt

Huyện Yên Thế

1

24264

Phòng khám đa khoa khu vực Mỏ Trạng - Yên Thế

2

24269

Phòng khám đa khoa chất lượng cao Bố Hạ

3

24036

Trạm y tế Thị trấn Bố Hạ

4

24039

Trạm y tế xã Canh Nậu

5

24040

Trạm y tế xã Xuân Lương

6

24041

Trạm y tế Xã Tam Tiến

7

24042

Trạm y tế xã Đồng Vương

8

24043

Trạm y tế xã Đồng Hưu

9

24045

Trạm y tế Xã Tiến Thắng

10

24046

Trạm y tế xã Hồng Kỳ

11

24048

Trạm y tế xã Đông Sơn

12

24049

Trạm y tế xã Tân Hiệp

13

24052

Trạm y tế xã An Thượng

14

24053

Trạm y tế thị trấn Phồn Xương

15

24054

Trạm y tế xã Tân Sỏi

16

24044

Trạm y tế xã Tam Hiệp

17

24050

Trạm y tế xã Hương Vĩ

18

24037

Trạm y tế xã Đồng Tâm

19

24051

Trạm y tế xã Đồng Kỳ

20

24002

Trung tâm y tế huyện Yên Thế

21

24038

Trạm y tế Xã Đồng Tiến

22

24047

Trạm y tế xã Đồng Lạc

Thành Phố Bắc Giang

1

24264

Phòng khám đa khoa khu vực Mỏ Trạng - Yên Thế

2

24269

Phòng khám đa khoa chất lượng cao Bố Hạ

3

24036

Trạm y tế Thị trấn Bố Hạ

4

24039

Trạm y tế xã Canh Nậu

5

24040

Trạm y tế xã Xuân Lương

6

24041

Trạm y tế Xã Tam Tiến

7

24042

Trạm y tế xã Đồng Vương

8

24043

Trạm y tế xã Đồng Hưu

9

24045

Trạm y tế Xã Tiến Thắng

10

24046

Trạm y tế xã Hồng Kỳ

11

24048

Trạm y tế xã Đông Sơn

12

24049

Trạm y tế xã Tân Hiệp

13

24052

Trạm y tế xã An Thượng

14

24053

Trạm y tế thị trấn Phồn Xương

15

24054

Trạm y tế xã Tân Sỏi

16

24044

Trạm y tế xã Tam Hiệp

17

24050

Trạm y tế xã Hương Vĩ

18

24037

Trạm y tế xã Đồng Tâm

19

24051

Trạm y tế xã Đồng Kỳ

20

24002

Trung tâm y tế huyện Yên Thế

21

24038

Trạm y tế Xã Đồng Tiến

22

24047

Trạm y tế xã Đồng Lạc

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

DMCA.com Protection Status